Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.


Poseł Andrzej Dera:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 3. poprawka jest tak naprawdę kluczową poprawką, jeżeli chodzi o to, czy bardzo potrzebna polskiej gospodarce ustawa restrukturyzacyjna będzie miała szansę na powodzenie. Otóż spór w komisji, toczony wielokrotnie, dotyczył tego, czy procesy restrukturyzacyjne ma rozpatrywać sąd rejonowy, czy sąd okręgowy. Tutaj komisja po wysłuchaniu specjalistów z zakresu prawa gospodarczego, sędziów sądu rejonowego, sędziów sądu okręgowego jednomyślnie stwierdziła, że szanse powodzenia ta ustawa ma tylko wówczas, gdy te procesy będą w gestii sądu okręgowego. Dlatego chciałbym, aby każdy z posłów miał świadomość tego, że tylko odrzucenie tej poprawki da szansę, mam tu na myśli przedsiębiorców, na to, aby te procesy restrukturyzacyjne odbywały się w sposób prawidłowy i rzetelny.

    I pytanie (Dzwonek) do pana ministra. Argumentem tutaj było to, że byłoby potrzebnych 150 nowych etatów w sądach okręgowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., co stoi więc na przeszkodzie ustaleniu od nowego roku tych 150 etatów, tak aby procesy restrukturyzacyjne były prowadzone prawidłowo, żeby to wykonać we właściwy sposób? Dziękuję bardzo.Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.


52 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy