Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

37 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druki nr 2682 i 3633).


Poseł Andrzej Dera:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Zjednoczona Prawica mam zaszczyt przedstawić stanowisko co do projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczeniach - nazwa tu się zmieniła, a więc trzeba tej nowej zgodnie ze sprawozdaniem używać.

    Najpierw taka oto ogólna ocena. Chcę powiedzieć, że bardzo dobrą pracę wykonała komisja kodyfikacyjna, bo gdy się porówna projekt, który był ˝na wejściu˝ do Sejmu, i projekt, który dostaliśmy już po przepracowaniu przez komisję, to są to dwa różne projekty moim zdaniem i ten drugi jest dużo lepszy. Zdecydowanie opowiadam się za tym, co państwo tutaj zrobiliście, rozdzielając te sprawy, precyzując kwestie dotyczące Kodeksu wykroczeń i Prawa budowlanego. Rzeczywiście to jest ten kierunek.

    Moim zdaniem, to jest taka uwaga natury ogólnej, to, co zapisaliśmy w Kodeksie karnym, jest kwestią bardzo kazuistyczną, gdyż to dotyczy tylko i wyłącznie lokalu mieszkalnego. Nietrudno sobie wyobrazić zbliżoną sytuację np. w odniesieniu do lokalu użytkowego. Ktoś go prowadzi, jest to dla niego jedyne miejsce zarobkowania i w sposób uporczywy, ciągły praktycznie uniemożliwia mu się wykonywanie pracy. Mamy podobną sytuację i z życiowego punktu widzenia równie dramatyczną, bo ta osoba nie może zarabiać, nie może płacić podatków etc. A tu mamy zapis li tylko: lokal mieszkalny. A więc wydaje się, że w przypadku kodeksów jednak wyznaczanie takich bardzo wąskich, precyzyjnych zakresów nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Lepiej zapisać to szerzej, żeby była potem możliwość dochodzenia. Wystarczyło napisać: lokal i w tym momencie mielibyśmy i lokal użytkowy, i lokal mieszkalny.

    Tak jak mówię, wiem, czego sprawa dotyczy, bo głównym problemem społecznym jest kwestia tych nieszczęsnych osób, które są na siłę wyrzucane, w sposób nieuprawniony, brutalny, przez właścicieli kamienic. Ten przepis oczywiście w tym zakresie daje dzisiaj 100-procentową gwarancję, że tego typu zachowania stają się przestępstwem i będą ścigane na wniosek pokrzywdzonych, co zagwarantuje im, że będą mogli dalej podejmować swoje aktywności życiowe, bo cokolwiek by mówić, cały ten proceder był po prostu procederem barbarzyńskim, co do tego nie ma wątpliwości. Chociażby z tego tylko powodu należy ten projekt przyjąć, bo on rzeczywiście rozwiązuje bardzo trudny problem, który w sposób, można nawet powiedzieć, masowy występuje w Polsce. Oczywiście bez przesady, nie jest tak wszędzie, ale wiele osób w sposób bezwzględny to wykorzystywało - może nie istniejące do tej pory prawo, ale nieskuteczność istniejącego prawa i trudności w stosowaniu tego prawa przez odpowiednie instytucje. Po tej nowelizacji nie ma już najmniejszych wątpliwości co do tego, że przepis jest jasny, czytelny, zrozumiały. Jest też odpowiedni organ do ścigania, już tu nie będzie żadnego zaniechania, to będzie konkretna wina konkretnych organów. Nie wyobrażam sobie, żeby przy tego typu przepisach jeszcze dochodziło w Polsce do takich zdarzeń. To znaczy teoretycznie może dochodzić do takich zdarzeń, natomiast będą one bezwzględnie ścigane i karane. Mnie się wydaje, że w tej nowelizacji daliśmy konkretne narzędzia do tego, żeby te postępowania były teraz po prostu skuteczne. Z tego chociażby powodu bardzo pozytywnie rozpatrujemy propozycję komisji, która ją przedłożyła. Jeszcze raz dziękuję za bardzo rzetelne i pogłębione rozpatrzenie tego projektu.

    Natomiast ogólna zasada dotycząca kazuistyki jednak pozostaje. Jako parlamentarzyści generalnie powinniśmy tworzyć takie przepisy, żeby te zakresy były jasne, ostre, czytelne, a niekoniecznie wymieniane w punktach, kazuistycznie, bo potem niestety będziemy się zastanawiali nad tym, jak inny przedmiot, który też jest istotny z punktu widzenia obywateli, umieścić. To jest już jednak uwaga na przyszłość, żebyśmy to prawo tworzyli tak, abyśmy nie musieli go potem zbyt często zmieniać. Całkowicie zgadzam się z panem marszałkiem i z moimi przedmówcami, że robimy to później zbyt często. Zbyt często następują zmiany, a stabilność prawa jest również bardzo ważną wartością w życiu społecznym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny


80 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku wraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Andrzej Dera - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy