Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

28 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441 i 3268).


Poseł Jerzy Żyżyński:

    Witam.

    Panie Marszałku! Głos pana posła Charłampowicza po prostu cieszy. Tego oczekiwaliśmy, bo mamy osobliwą sytuację, panie pośle. Zgłaszaliśmy już projekt o BTE, nadchodzą wybory, jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i okazuje się, że mieliśmy rację.

    Oczywiście projekt, jak każdy, ma swoje niedoskonałości, można o tym dyskutować. Była krytyka, że nie zostały uwzględnione SKOK-i, ale przyznam, że SKOK-i nie korzystały z bankowego tytułu egzekucyjnego, ani razu SKOK-i nie korzystały z bankowego tytułu egzekucyjnego, po prostu nie był im potrzebny, a właściwie problemy ze SKOK-ami pojawiły się dopiero później, kiedy zaczęto poprawiać prawo dotyczące SKOK-ów. Chciałbym zwrócić uwagę państwa na to, niestety się zapomina o tym, że w procesie finansowym, który realizują banki, są dwie strony: deponenci, którzy składają swoje pieniądze w bankach, i banki dysponują nie swoimi pieniędzmi, tylko pieniędzmi swoich wierzycieli, czyli tych deponentów, i oferują je jako kredyty na różne cele, oraz druga strona, czyli kredytobiorcy, którzy są też ważną stroną procesu finansowego i powinni podlegać ochronie. Nie tylko deponenci muszą podlegać ochronie, ale także kredytobiorcy.

    Mieliśmy, o czym była już mowa wcześniej, wiele nieprawidłowości, które powodowały, że banki wykorzystywały bankowy tytuł egzekucyjny w niewłaściwy sposób. Przypominam, że Trybunał Konstytucyjny wyraźnie powiedział, że banki mogły wystawiać BTE na podstawie swoich ksiąg i dokumentów związanych z wykonywaniem czynności bankowych. Bankowy tytuł egzekucyjny mógł być podstawą prowadzenia egzekucji cywilnej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, ale sąd badał BTE tylko pod względem formalnym, nie miał prawa wnikać w kwestie merytoryczne, i to był bardzo poważny problem. W sytuacji stwierdzenia formalnej poprawności BTE sąd dawał klauzulę wykonalności od razu, bez zbadania sprawy. Bankowy tytuł egzekucyjny stał się problemem dla wielu kredytobiorców, kiedy był niewłaściwie wykorzystywany.

    Przypominam, że Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że banki miały niezasłużony przywilej, niezasłużony przywilej zarówno w relacjach między bankami a klientami, jak i w relacjach między bankami jako wierzycielami a pozostałymi podmiotami będącymi wierzycielami, np. nie tylko banki są wierzycielami, ale też inne podmioty, i banki były w stosunku do innych podmiotów uprzywilejowane, co jest niewłaściwe i niezgodne z konstytucją, jest nierównym traktowaniem stron, i wreszcie w relacjach między dłużnikami banków i dłużnikami innych podmiotów. Trybunał Konstytucyjny wyraźnie wskazał, że rozwiązanie z bankowym tytułem egzekucyjnym jest niekonstytucyjne, niezgodne z konstytucją.

    Nasz projekt był tym, który pierwszy podniósł ten problem, już w 2013 r. Jak było powiedziane, niestety został odrzucony przez komisję, 22 głosy przeciw, tylko 9 naszych głosów za. I teraz państwo wychodzicie temu naprzeciw, co nas bardzo cieszy. Jestem bardzo usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o wniosek posła, żeby nie odrzucać naszego projektu. Mam nadzieję, że apel o nieodrzucanie, z którym chciałbym się również zwrócić, spotka się z pozytywnym przyjęciem. Wobec tego mogę wyrazić tylko satysfakcję. Nie byłoby dobrze, gdyby nasi obywatele nie zdawali sobie sprawy z roli, jaką klub Prawo i Sprawiedliwość w tym procesie odegrał. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.


31 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o: nadzorze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy