Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014/335/UE, Euratom) (druki nr 3198 i 3242).


Poseł Jerzy Żyżyński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości sformułować stanowisko w odniesieniu do tej ustawy.

    Otóż oczywiście nie jesteśmy przeciwko ratyfikacji, bo trudno być przeciwko zasadom tworzenia dochodów budżetu Unii Europejskiej. Mam tylko drobne uwagi. Tutaj jest w tytule: zasobów własnych Unii Europejskiej. To chyba jest złe tłumaczenie, bo zasoby to są środki, to jest majątek posiadany, natomiast chodzi tutaj o dochody własne Unii Europejskiej. Tu już było mówione, w jaki sposób one są kształtowane, niemniej jednak są pewne drobne wątpliwości, które pozwolę sobie sformułować. Mianowicie jest tu tabelka zawierająca wyliczenie skutków dla Polski, z której wynika, że o ile według starej decyzji w okresie 2014-2020 wpłata Polski wynosiłaby 33 604 mln euro, w długim okresie, czyli średniorocznie, 4801 mln, o tyle po tej nowej decyzji będzie to troszkę mniej, 33 524 mln. Pytanie, czy to zostało dobrze wyliczone. Tutaj na końcu jest wniosek taki, że decyzja nie będzie miała skutków społecznych, gospodarczych i politycznych, ale przypominam, że tu jest jeden bardzo ważny element, mianowicie nowa decyzja ogranicza wysokość kosztów poboru, to jest wpływów z tradycyjnych zasobów własnych, które pozostają w państwie członkowskim, z poziomu 25% do 20%. Otóż pytanie, czy rzeczywiście te skutki zostały dobrze oszacowane, ponieważ te skutki wynikają z tego, że państwa zatrzymują część swoich dochodów z ceł. Wynika z tego, że będą teraz zatrzymywać mniej, tylko 20%, a reszta będzie stanowiła dochody własne Unii Europejskiej. Pytanie, czy rzeczywiście dobrze oszacowano przyszłe dochody, w następnych latach, polskie dochody z ceł, z wyniku handlu z krajami spoza Unii Europejskiej, bo jeżeli to nie zostało dobrze oszacowane, to być może te korzyści w rzeczywistości nie zostaną osiągnięte, być może te środki, które będziemy musieli oddać Unii Europejskiej, mogą być wyższe.

    Niemniej jednak oczywiście pomimo tych drobnych wątpliwości wnioskujemy o skierowanie tego projektu do dalszych prac i oceniamy pozytywnie ten projekt, to znaczy nie jesteśmy za odrzuceniem tego projektu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.


30 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o: nadzorze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy