Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Jerzy Żyżyński:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dyskutowaliśmy nad tą ważną ustawą, zdecydowaliśmy się poprzeć ten projekt ustawy w drugim czytaniu, ale zgłoszono, powiedziałbym, psim swędem poprawki, które w zasadniczy sposób zmieniają sens projektowanej ustawy.

    Mam pytanie do pani minister. Przede wszystkim skreślenie trzech ważnych artykułów w tej ustawie - art. 2, art. 3 i art. 4 - w pierwszej poprawce oznacza, że ulgi podatkowe nie będą traktowane tak, jak miały być traktowane, czyli jako pomoc de minimis, pomoc niewymagająca notyfikacji Unii Europejskiej. Te artykuły skreślono. W ich miejsce wprowadzono poprawkę 2., która odwołuje się do rozporządzenia dotyczącego art. 107 i art. 108 traktatu, które jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 187 z 26 czerwca 2014 r. Sprawdziłem to. To rozporządzenie składa się tylko z 59 artykułów (Dzwonek), a tu jest odwołanie do art. 107 i art. 108, więc coś jest nie w porządku. Psim swędem, na chybcika przeforsowywane są poprawki wadliwe z punktu widzenia tworzenia prawa.

    Marszałek:

    Bardzo dziękuję, panie pośle.

    Poseł Jerzy Żyżyński:

    I wreszcie trzecia poprawka mówi o tym, że właściwie każdy, kto wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej, będzie mógł korzystać z Krajowego Funduszu Kapitałowego, w szczególności przedsiębiorstwa innowacyjne - a więc nie tylko przedsiębiorstwa innowacyjne.

    Marszałek:

    Bardzo dziękuję, panie pośle. Czas minął.

    Poseł Jerzy Żyżyński:

    Panie ministrze, chciałbym zapytać, czy ministerstwo kontroluje to, co Platforma Obywatelska wprowadza w postaci poprawek, a co zasadniczo zmienia sens ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw


51 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o: nadzorze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy