Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wraz ze stanowiskami: ministra finansów i Komisji Nadzoru Finansowego (druk nr 3923).


Poseł Jerzy Żyżyński:

    Dzień dobry.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prawdę mówiąc, słucham tych wystąpień z zażenowaniem.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Dlaczego?)

    (Poseł Jan Kulas: Same fakty.)

    (Głos z sali: Same bzdury.)

    Dlatego, pani przewodnicząca, pani poseł Skowrońska, że były nie na temat.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Jak to nie?)

    Nie na temat. Otóż w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wnoszę o odrzucenie w całości sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej, przypominam jej nazwę, do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

    Pan poseł Święcicki ani słowem nie odniósł się w swoim wystąpieniu do jakiegokolwiek artykułu którejś z ustaw, zwłaszcza obecnie obowiązującej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, żeby pokazać, że z powodu takich a takich przepisów, które zostały z inicjatywy Platformy Obywatelskiej, a właściwie koalicji swego czasu uchwalone, przepchnięte...

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Uratowano oszczędzających.)

    ...pojawiły się jakieś problemy w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

    (Poseł Marcin Święcicki: Z powodu przepisów?)

    Otóż, panie pośle Święcicki, panie przewodniczący - były, na szczęście - podkomisji, pan się pomylił. Traktował pan to sprawozdanie i prace komisji jako prace komisji śledczej do spraw tego, co się panu i niektórym innym osobom nie podoba w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Oczywiście, były różne problemy, ale zamiast badać funkcjonowanie ustaw, pan się zajął... Czym się pan zajął?

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Bezpieczeństwem Polaków.)

    Otóż przede wszystkim atakowaniem obecnego prezydenta, a wtedy kandydata, Andrzeja Dudy.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Tak się panu wydaje.)

    Tym pan się głównie zajmował. Sprawozdanie zostało przyjęte, przypominam, z naruszeniem regulaminu Sejmu. Zawiera ustalenia sprzeczne ze stanem faktycznym i zgromadzonym przez podkomisję materiałem. Mówił pan o różnych sprawach, tylko nie o funkcjonowaniu ustaw. Trzeba powiedzieć, że Komisja Finansów Publicznych nie określiła zakresu działania podkomisji ani terminu zakończenia jej prac. Przewodniczący Marcin Święcicki prowadził prace podkomisji bez planu, mieliśmy całkowity chaos. Wprowadzano pod obrady różne problemy, różne sprawy. Po co? Po to, żeby za każdym razem mówić: Dlaczego nie ma kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy czy, powiedzmy, pana prezesa Biereckiego, ówczesnego senatora? Tak naprawdę wykorzystywaliście prace podkomisji w celach czysto politycznych.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: 3 mld poszło na to.)

    Przy okazji mówiło się o tych 3 mld. Ale to były skutki tego, że...

    (Poseł Jacek Brzezinka: Że zablokowano nową ustawę o SKOK-ach.)

    ...funkcjonowała ustawa, którą, szanowni państwo, przyjęliście, więc proszę w tym momencie ze mną nie dyskutować. Zatem prace służyły przede wszystkim do ataków. To była swego rodzaju groteska, tak samo jak groteskowe było sprawozdanie, które wygłosił szanowny pan przewodniczący Święcicki. Zresztą różni inni posłowie zachowywali się podobnie. Wykorzystywano prace podkomisji wyłącznie w celach politycznych. Oczywiście są i były problemy z niektórymi kasami, np. z kasą Wołomin i innymi. Głównie dotyczy to kasy Wołomin. Pytam jednak: Dlaczego nie badano tych kas, które funkcjonowały prawidłowo i dobrze, np. kasy Stefczyka? Nie zaproszono żadnego prezesa dobrze funkcjonującej kasy, żeby przeanalizować problem, dlaczego ustawa w stosunku do jednych kas funkcjonuje prawidłowo, a w stosunku do innych nie. To byłby dobry sposób zbadania problemu, który był przedmiotem prac komisji.

    Podkomisja nie zajęła się także postulatami legislacyjnymi zgłaszanymi w toku jej prac przez Kasę Krajową i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zgłaszaliśmy różne postulaty, szanowni państwo, i wszystkie odrzucaliście. Jak już mówiliśmy, cokolwiek byśmy zaproponowali, wszystko odrzucicie swoją własną większością. Jakąkolwiek mieliśmy propozycję, chcieliśmy cokolwiek wprowadzić do pracy komisji, żeby lepiej zbadać ten problem, wszystko odrzucaliście. Przypominam, że nie poddano pod głosowanie żadnych poprawek zgłaszanych przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, nie dopuszczono do zgłoszenia wniosków mniejszości. Nieobecny tutaj mój znakomity kolega Jerzy Szmit zgłaszał propozycje poprawek, które za chwilę - mam nadzieję, że zdążę, przynajmniej w skrócie - wymienię. Wszystko, szanowni państwo, odrzuciliście. Zamiast zająć się naprawianiem wad obowiązującej ustawy o spółdzielczych kasach, prowadziliście grę polityczną, żeby uderzyć w Andrzeja Dudę. Nawet pan poseł Brzezinka wymienił naszą koleżankę Beatę Szydło, która jest kandydatem na premiera. Jak widzimy, będzie to służyło lepiej...

    (Poseł Jacek Brzezinka: Kasom, ale nie członkom.)

    ...jej kampanii wyborczej, bo jak państwo atakujecie, nasi kandydaci wygrywają. Dziękujemy. (Oklaski) Ale nie to było przedmiotem prac komisji.

    (Głos z sali: Wasi kandydaci zapłacą te 3 mld?)

    Nie mówcie o tych miliardach, bo omawiamy sprawozdanie posła Święcickiego, a nie to, że były stracone pieniądze.

    (Głos z sali: Ale to są miliardy.)

    Pieniądze były stracone - jeszcze inni będą o tym mówić - z powodu złego funkcjonowania nadzoru finansowego KNF-u i złego funkcjonowania ustawy, którą państwo uchwaliliście.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: SKOK-ów, nie opowiadajcie głupot.)

    To jest oczywiste, a w ogóle nie zajęliśmy się tą sprawą.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Już takie głupoty, herezje mówicie, że hej.)

    Przypominam, że w sprawozdaniu podkomisji przygotowanym przez posła Święcickiego nie zajęto się - jeszcze raz to podkreślam - tym, co było celem prac podkomisji, czyli funkcjonowaniem ustaw, dokument ten zawierał natomiast szereg negatywnych sformułowań, które stanowiły osobistą ocenę wyrażoną przez posła Święcickiego. Możemy dyskutować, czy miały one, czy nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości, przynajmniej w niektórych kasach, ale nie we wszystkich. Tego państwo nie przebadaliście, odrzucaliście propozycje badania innych kas. W szczególności pominięto pozytywną ocenę nadzoru sprawowanego przez Kasę Krajową na gruncie ustawy o SKOK-ach z 1995 r., czyli poprzedniej, którą swego czasu sformułował Bank Światowy w przygotowywanym w grudniu 2009 r. raporcie dotyczącym systemu kas w Polsce, pomimo że podkomisja dysponowała tym raportem. O tym zapomnieliście, szanowny panie przewodniczący Święcicki.

    (Poseł Marcin Święcicki: Mówiłem o tym.)

    Wiele tez zawartych w sprawozdaniu podkomisji zostało sformułowanych z pominięciem wyjaśnień i informacji przekazywanych w toku prac podkomisji lub wręcz w sprzeczności z tymi informacjami. Weźmy np. sprawę outsourcingu. Jest to normalna metoda organizacyjna. W jednych kasach funkcjonowała ona wadliwie, zgadzamy się z tym, ale w innych bardzo dobrze. Pytanie: Jaki to miało związek z ustawą?

    (Poseł Jacek Brzezinka: Unikanie nadzoru.)

    To powinno być przedmiotem badania komisji, a tym się nie zajęliśmy. Zajęliśmy się tylko punktowaniem, co jest złe, i zwalaniem wszystkiego na Prawo i Sprawiedliwość.

    Sprawa spółki w Luksemburgu - oczywiście bardzo dobre, znakomite rozwiązanie organizacyjne, które pozwoliło lepiej funkcjonować kasom. Zrobiliście z tego, szanowni państwo, jakiegoś potwora, który służył rzekomo wyłudzaniu pieniędzy, co jest całkowitą nieprawdą, bo takie metody, które umożliwia prawo luksemburskie, stosuje się na świecie. To nie jest...

    (Poseł Jacek Brzezinka: PiS jest przecież przeciwny wyprowadzaniu pieniędzy za granicę, w telewizji o tym mówicie.)

    Jesteśmy, panie pośle, o czym pan zapomniał chyba, i pani przewodnicząca, w Unii Europejskiej.

    A więc SKOK-i mogły stosować rozwiązanie organizacyjne funkcjonujące w ramach Unii Europejskiej i stosowały je prawidłowo.

    Sprawozdanie posła Święcickiego jest przykładem tego, jak nie powinny wyglądać dokumenty sejmowe i jakie są konsekwencje złego przygotowania pracy podkomisji i kierowania się wyłącznie interesem politycznym i bieżącą walką polityczną, a nie dążeniem do ustalenia stanu faktycznego. Gdybyśmy chcieli ustalić stan faktyczny, to poseł wziąłby ustawę i analizował, jakie punkty ustawy źle były opracowane i umożliwiły te wszystkie nieprawidłowości. Tym żeśmy się nie zajęli. Szereg sformułowań zawartych w sprawozdaniu przygotowanym przez posła Święcickiego należy uznać za insynuacje motywowane wyłącznie bieżącą walką polityczną, naruszające dobra osobiste Kasy Krajowej, bo to też był taki chłopiec do bicia, którego należało bić, bo należało oczywiście łączyć Kasę Krajową z Prawem i Sprawiedliwością i wobec tego wykorzystać to w celach politycznych. Tak nie może pracować Sejm.

    (Poseł Małgorzata Pępek: Tłumaczy się winny.)

    Sprawozdanie zamiast opisywać rzeczywistość, zafałszowuje ją, można powiedzieć nawet, w całości.

    Otóż w związku z tym (Dzwonek) w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o odrzucenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej w całości. (Oklaski)

    Panie marszałku, składam ten wniosek. Dziękuję bardzo.Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do spraw realizacji ustaw o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych wraz ze stanowiskami: Ministra Finansów i Komisji Nadzoru Finansowego


70 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o: nadzorze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy