Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 3221 i 3315).


Poseł Jerzy Żyżyński:

    Panie marszałku, chciałbym skierować dwa słowa do pani minister. Jeśli chodzi o kwoty, o ich zaokrąglenie, to Ministerstwo Finansów ma procedury. Są górne limity. To nie znaczy, że trzeba wydać dokładnie tyle. Wydaje mi się, że trzeba to ustalać z pewnym, że tak powiem, zaokrągleniem.

    Mam uwagę w sprawie pozycji polskich uczelni. Pani minister, pozwolę sobie zwrócić uwagę na taką rzecz. Nasze uniwersytety są nieporównywalne z uniwersytetami zagranicznymi, np. amerykańskimi. Z jakiego powodu? Dlatego że tam mają na przykład to, co u nas jest z uniwersytetów wydzielone. Kiedyś na Uniwersytecie Warszawskim był wydział lekarski, który został wydzielony. Teraz jest Uniwersytet Medyczny. Są wydziały, które pełnią funkcje politechniczne. Gdybyśmy Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską i Uniwersytet Medyczny połączyli w jedną uczelnię, to zapewniam panią, że bylibyśmy na bardzo wysokiej pozycji. Dziękuję bardzo.Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


58 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o: nadzorze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy