Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Jerzy Żyżyński:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Chciałbym zapytać, czy państwo w ogóle zdajecie sobie sprawę z tego, jak naprawdę przebiegał proces legislacyjny i jaka była rola KNF w przypadku projektów, które były zaproponowane przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Otóż pragnę przypomnieć, że prezydent Kaczyński w 2008 r. powołał zespół, który składał się z wybitnych profesorów. Byli to: prof. Pietrzykowski, prof. Jedliński, prof. Wrzołek-Romańczuk, prof. Cioch czy wreszcie dr Zakrzewski. Ten zespół opracował projekt ustawy o spółdzielniach, przypominam, druk nr 657 z 2008 r., w którym z jednej strony zawarto przepisy wykorzystujące przepisy polskiej ustawy spółdzielczej z 1920 r., i ta spółdzielczość sprawnie funkcjonowała pod tymi przepisami, a z drugiej strony zaproponowano jednak objęcie nadzorem przez Komisję Nadzoru Finansowego, chodzi o art. 106 pkt 18 i 19.

    Gdyby Sejm w VI kadencji nie odrzucił inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego w pierwszym czytaniu, to Komisja Nadzoru Finansowego objęłaby nadzorem spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe już od 2009 r. Teza, że prof. Kaczyński bronił SKOK-i przed nadzorem KNF, jest po prostu nieprawdziwa. I ten model, co jest szczególnie istotne, nadzoru nad SKOK-ami proponowany przez prezydencki projekt ustawy o spółdzielniach byłby bardziej efektywny, mniej kosztowny, wszedłby w życie kilka lat wcześniej i być może nie doszłoby do tych wszystkich problemów związanych i z Wołominem, i z Kopernikiem, i ze Wspólnotą itd.

    W związku z tym zapytuję: Dlaczego, szanowni państwo, budujecie społeczeństwu taki fałszywy obraz, dezinformujecie? Przypominam, że prosiliśmy o to (Dzwonek), żeby zawiesić funkcjonowanie komisji, żeby SKOK-i nie były wykorzystywane do gry politycznej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    Pozwolę sobie dać pani minister fragmenty tej ustawy.Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.


58 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o: nadzorze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy