Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

7 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286).


Poseł Jerzy Żyżyński:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Witam serdecznie.

    Chciałbym w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości sformułować opinię o projekcie, który został skierowany z Kancelarii Prezydenta RP.

    Po lekturze projektu i wysłuchaniu pana ministra Dziekońskiego chciałbym powiedzieć, że jest to niewątpliwie rzecz, nad którą koniecznie trzeba się pochylić. Rzeczywiście uważamy, że kwestia innowacyjności jest bardzo ważna dla polskiej gospodarki. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o to, żeby polski przemysł uzyskał znaczącą pozycję eksportową na rynkach światowych w różnych obszarach, w różnych dziedzinach. Dlatego te rozwiązania prawne mają wielki walor i trzeba o nich dyskutować. Jesteśmy za tym, żeby je skierować do prac w komisjach. Tak że nie jesteśmy za odrzuceniem, to jest oczywiście sprawa jasna.

    W projekcie jest wiele elementów, które wymagają niewątpliwie przedyskutowania, np. sprawa ulg podatkowych. Ja chciałbym, panie ministrze, zwrócić uwagę na to, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Otóż rolą ulg podatkowych w takim obszarze, jak innowacje, jest zredukowanie ryzyka. Pamiętajmy, że gdy przedsiębiorca angażuje się w jakiś nowy kierunek badawczy, jest z tym związane na ogół wielkie ryzyko, bo badania mogą nie wyjść, są nietrafione, pieniądze są stracone itd. Ulgi podatkowe są po to, żeby zredukować to ryzyko i żeby był dodatkowy bodziec do tego, żeby iść w jakimś kierunku badawczym, próbować stosować nowe technologie itd. I to jest niewątpliwie pewien postęp. Zaangażowanie naukowców z innych obszarów, gościnnie, to też ważny element. Tutaj byśmy wprawdzie dyskutowali, ale przecież nad wszystkim trzeba się pochylić i trzeba to przedyskutować.

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Panie Ministrze! Chciałbym natomiast zwrócić uwagę, że aby gospodarka była innowacyjna, to wszystko jeszcze nie wystarczy, bo przede wszystkim trzeba polityki przemysłowej. W tym obszarze niestety są wielkie braki. Można powiedzieć właściwie z ubolewaniem, że teraz, w kampanii wyborczej, pan prezydent i jego kancelaria są tak uprzejmi i wychodzą z taką inicjatywą - tak, dobrze, że wychodzą, ale dlaczego nie wcześniej? Otóż nam brakuje już od lat dobrej polityki przemysłowej, która by kreowała innowacyjność i budowała pozycję polskiej gospodarki - ale polskiej gospodarki, bo przypominam, że znaczna część tej gospodarki została przejęta przez kapitał zagraniczny, który nie jest tym zainteresowany, gdyż tamte kraje mają własne ośrodki badawcze. Młodzi ludzie kończą studia i nie dostają pracy tam, gdzie mogliby swoje talenty wykorzystać. Tak że to jest kwestia pozycji polskiego przemysłu i jego struktury własnościowej.

    Jest też kwestia zleceń. Skąd się biorą w amerykańskiej gospodarce innowacje? Najpierw były zlecenia w celach militarnych, celach kosmicznych, Krzemowa Dolina dostawała zlecenia ze strony rządu, ze strony agencji kosmicznej itd. po to, żeby rozwijać pewne technologie, które później indukowały, jak to się mówi, cały przemysł, były stosowane w różnych dziedzinach. Kupiliśmy Pendolino kompletnie bez sensu, dlaczego? Trzeba było zainwestować pieniądze w PESA, żeby polski pociąg, z innowacjami, mógł kursować. Mówiono co prawda wczoraj, że PESA też dostała jakieś zlecenia, ale to zdecydowanie za mało. Na przykład samochody służbowe - ja zawsze nad tym ubolewałem, że samochody służbowe polskiego rządu nie są polskie. Raz się zdarzyło, że minister Pawlak, premier jeszcze wtedy, premier Pawlak, trzeba to powiedzieć, oddać tutaj honor, że tak powiem, propagował polskie polonezy jako samochody służbowe. Nie sprawdzały się oczywiście, ale właśnie była okazja, żeby tutaj zainwestować. Takie innowacje byłyby nawet droższe, ale one później w innych dziedzinach mają zastosowanie, rozwijają przemysł. Jest cały szereg innych przykładów, ale np. o stoczniach nie będę mówił tutaj, innowacyjność w naszych stoczniach już nie ma wielkich perspektyw przy tej polityce, jaka była. Otóż trzeba przede wszystkim wspierać przemysł, mieć strategię rozwojową i trzeba nam innowacji po to, żeby przemysł osiągnął, jak już powiedziałem, pozycję eksportową.

    Z drugiej strony, czego nam potrzeba? No, potrzeba miejsc pracy dla ludzi, którzy kończą studia, którzy - jak powiedziałem - mają pomysły, ale nie znajdują pracy np. w ośrodkach badawczych. Kiedyś duże zakłady przemysłowe miały własne ośrodki badawcze, istniały nie tylko przemysłowe, ale resortowe ośrodki badawcze, które zostały praktycznie zlikwidowane. Są też uniwersytety, ale uniwersytety mają rozwijać naukę i kształcić itd., nie chodzi o ich innowacyjność, w większym stopniu niż uniwersytetów dotyczy to politechnik, gdzie rozwija się technologie i szuka możliwości ich zastosowania. Wspaniali młodzi ludzie skonstruowali przecież jakiś łazik marsjański czy coś takiego bodajże na Politechnice Białostockiej czy na Uniwersytecie w Białymstoku, nie wiem dokładnie, ale wiem, że chodzi o jedną z białostockich uczelni. Czyli okazuje się, że tam, na prowincjonalnych uczelniach, pani minister, a mówiło się o flagowych uczelniach, są znakomici, wspaniali ludzie z wielkimi talentami. Tak że nie można się ograniczać tylko do flagowych uczelni, to była zła koncepcja, my to krytykujemy. Wszędzie są potrzebne ośrodki naukowe i trzeba je wspierać, dlatego że wszędzie jest utalentowana młodzież, która potrzebuje nauczania i rozwoju, ale później powinno się dać jej możliwość zastosowania pomysłów w przemyśle.

    Tak więc powiedziałbym, że projekt, kierunek, który pan minister był uprzejmy zaproponować w imieniu pana prezydenta, jest dobry, ale późno do tego doszło, chociaż lepiej późno niż wcale. Jestem za skierowaniem projektu do pracy w komisjach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.


64 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o: nadzorze...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy