Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowych projektach ustaw o:
   - nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
   - zmianie ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Jerzy Żyżyński:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Głosujemy w sumie nad ważną ustawą, która jest potrzebna, ustawą o procedurze zabezpieczenia przed ryzykiem systemowym w gospodarce. Ale jest to źle przygotowana ustawa, tak samo jak wiele tych zmian, w pośpiechu, na chybcika, jak to się mówi.

    Chciałbym zapytać pana ministra, ale go niestety nie ma, jak sobie wyobraża pracę Komitetu Stabilności Finansowej, który właściwie nie ma przewodniczącego. Dlatego że mówi się, że przewodniczącym jest prezes Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji zadań dla banku i minister finansów w zakresie realizacji jego zadań. To jest takie bardzo dosłowne rozumienie tzw. policy mix. Jednak powinien być ktoś, kto czuwa nad całością, a nie jeden swoje, drugi swoje, taki smok dwugłowy, czyli potwór o dwóch głowach.

    (Poseł Krystyna Skowrońska: Nieprawda.)

    Jedna głowa myśli o lewej nodze, druga głowa myśli o prawej nodze. Tak to będzie (Dzwonek) niestety funkcjonowało.

    My się wstrzymamy, nie będziemy popierać tej ustawy, która jest po prostu złą, niedopracowaną ustawą. Niestety było za mało czasu, komisja bardzo pobieżnie pracowała nad tą ustawą. Dziękuję bardzo.Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowych projektach ustaw o: nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym; zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw


95 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Jerzy Żyżyński - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Przyjęte przez Komisję sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy