Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Adam Abramowicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czy wybrany śmigłowiec spełnia warunki wynikające z przetargu? Pan mówi, że tak, część fachowców mówi, że nie, konkurenci mówią, że nie. Zebrani na sali posłowie także mają wiele wątpliwości. Czy zostaną dotrzymane terminy dostaw? Wiele wątpliwości jest zgłaszanych tutaj, na tej sali.

    Miejsca pracy w Łodzi dopiero powstaną, a miejsca pracy w Mielcu i Świdniku już są i mogą zostać zlikwidowane. W związku z tym pytam pana ministra: Czy zabezpieczył pan odpowiednio ten kontrakt? Czy nie będzie tak jak z autostradami, gdy rząd wybrał wykonawcę, który nie spełnił warunków? To znaczy spełniał warunki, ale potem nie wywiązał się z kontraktu, później go nie wypełnił. Do dzisiaj nie mamy z tego powodu żadnych pieniędzy, ponieważ sprawy są w sądzie. Dlatego jeszcze raz podkreślam, pytam: Jak to jest zabezpieczone, czy jest to zabezpieczone gwarancjami bankowymi, akredytywą w banku i czy pan gwarantuje, że ten kontrakt będzie wykonany albo czy wpłyną pieniądze do polskiego budżetu?

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Dziękuję panu posłowi.

    Poseł Adam Abramowicz:

    Panie marszałku, 2 minuty...Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 27 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Informacja bieżąca w sprawie procedury przetargowej na dostawę śmigłowców wielozadaniowych dla Sił Zbrojnych RP oraz skutków rozstrzygnięcia przetargu dla polskiej gospodarki


114 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy