Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

35 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1441, 3425, 3426, 3699 i 3699-A) - trzecie czytanie.


Poseł Adam Abramowicz:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To, że bankowy tytuł egzekucyjny jest sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości, było jasne nawet dla dziecka. Bankowy tytuł egzekucyjny bowiem stawia prywatną firmę, bank, w pozycji silniejszego wobec innych przedsiębiorców oraz konsumentów. Jak szkodliwy jest BTE dla Polaków, pokazywały kolejne afery bankowe - opcje walutowe, frankowicze, polisolokaty i wiele innych indywidualnych przypadków, w których Polacy tracili dorobek całego życia, mieszkania i środki produkcji, a często stawali się niewolnikami banków już do końca życia. Historia BTE pokazuje, jak chore jest nasze państwo, jak instytucje powołane do stania na straży praworządności nie stają na wysokości zadania, jak te instytucje łatwo ulegają presji potężnych tego świata, presji lobby finansowego.

    W kwietniu 2015 r. zapada wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający sprzeczność bankowego tytułu egzekucyjnego z konstytucyjną zasadą równości. Oznacza to, że BTE był sprzeczny z konstytucją od początku swojego obowiązywania, czyli od 1998 r., naruszał konstytucję. Trybunał Konstytucyjny zajmował się bankowym tytułem egzekucyjnym w przeszłości kilkukrotnie, między innymi w 2005 r. i w 2011 r., i tej oczywistej oczywistości nie zauważył. Polskie sądy przez cały okres obowiązywania bankowego tytułu egzekucyjnego przyklepywały mechanicznie nadawanie wnioskom banków klauzuli wykonalności. Dopiero po 17 latach znalazł się jeden sędzia Sądu Rejonowego w Koninie, który odmówił udziału w tym procederze.

    Trzy i pół roku temu klub Prawo i Sprawiedliwość złożył projekt ustawy o likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego. Trzy i pół roku wokół tego projektu trwał chocholi taniec przy akompaniamencie lobbystów Związku Banków Polskich. Ostatni okres, w którym kilkukrotnie wycofywano projekt z porządku obrad - projekt, co do którego około dwa miesiące temu komisja finansów sporządziła sprawozdanie po drugim czytaniu, a więc ostatecznie zakończono procedowanie przed głosowaniem - jest skandalicznym podsumowaniem tego chocholego tańca. Dzisiaj, za chwilę, będziemy w końcu głosować i mam nadzieję, że BTE zostanie przez Sejm usunięty, ale to nie koniec. Do zakończenia kadencji odbędzie się już tylko jedno posiedzenie Senatu i odbędzie się jedno posiedzenie Sejmu, a lobbyści próżnować nie będą i tego czasu na pewno nie zmarnują. Chciałbym ostrzec, że wykorzystywanie procedury obstrukcji przez Prezydium Senatu lub Prezydium Sejmu do utrącenia tego projektu nie pozostanie bez reakcji.

    Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim, którzy wbrew wymienionym przeze mnie przeciwnościom przyczynili się do doprowadzenia projektu aż do dzisiejszego etapu, społeczeństwu, organizacjom społecznym i wszystkim państwu, którzy wierzą, że taki relikt komunistyczny, który istnieje tylko w Polsce, nie powinien w naszym kraju istnieć i niszczyć Polaków, polskich firm i polskich konsumentów. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


289 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy