Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3967 i 3994).


Poseł Adam Abramowicz:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ze zdumieniem jako poseł przedstawiciel wnioskodawców przyjąłem informację o poprawce, którą przyjęli senatorowie Platformy Obywatelskiej, która to poprawka bije w polskich przedsiębiorców. Ta propozycja ograniczenia opłaty w sporach z bankami jest jak najbardziej słuszna, ponieważ występuje ewidentna nierównowaga między konsumentem czy nawet małym polskim przedsiębiorcą, tak jak pani poseł powiedziała przed chwilą, a ogromną instytucją finansową.

    Przypomnę tzw. opcje walutowe, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość, chcąc pomóc polskim przedsiębiorcom, zaproponowało obniżenie opłaty sądowej. Wtedy Wysoka Izba, Platforma Obywatelska nie przychyliła się do naszej propozycji, co skutkowało tym, że wielu przedsiębiorców po prostu nie było stać, żeby pójść do sądu i dochodzić swoich praw. Zakończyło się to tym, że wydrenowano z Polski - różnie się szacuje - nawet powyżej 20 mld zł. (Dzwonek)

    Dlatego jeszcze raz mówię, że ta poprawka zgłoszona przez Senat...

    Wicemarszałek Marek Kuchciński:

    Proszę zadać pytanie, panie pośle.

    Poseł Adam Abramowicz:

    ...nie jest merytoryczna i powinna zostać odrzucona. Dziękuję bardzo.Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw


222 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy