Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane (druki nr 2964 i 3640).


Poseł Adam Abramowicz:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Gdyby obecne prawo było egzekwowane, w zasadzie uniemożliwia ono lokalizowanie farm wiatrowych tam, gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ nie można uzasadnić stawiania wiatraków ani dobrosąsiedztwem, ani celem użyteczności publicznej. Używa się jednak wytrychu polegającego na tym, że wydaje się warunki zagospodarowania terenu, a wiatrak jest urządzeniem infrastruktury technicznej.

    15 marca 2013 r. podsekretarz stanu w ministerstwie pan Piotr Styczeń w odpowiedzi na zapytanie poselskie jednoznacznie stwierdził: Cytowane na wstępie niniejszej opinii uzasadnienia wyroków sądowych i poglądy doktryny, a w szczególności wskazane w niniejszej opinii przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazują na produkcyjny charakter obiektów wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii z zamiarem jej odsprzedaży zakładowi energetycznemu, a tym samym brak przesłanek do uznania ich za urządzenia infrastruktury technicznej. Oto jednoznaczne stwierdzenie pana ministra.

    Panie ministrze, mam do pana pytanie. Co pan zamierza zrobić, żeby samorządy nie mogły wydawać warunków zabudowy na podstawie stwierdzenia (Dzwonek), że wiatrak jest urządzeniem infrastruktury technicznej? Bo czynią to cały czas. Jeżeli to państwo jest państwem skutecznym, państwem prawa, to omawiany dzisiaj projekt ustawy jest niepotrzebny, wystarczy egzekwowanie prawa. Minister Styczeń wprost stwierdził, że nie są to urządzenia techniczne, a mimo to samorządy cały czas wydają warunki na tej podstawie. Panie ministrze, proszę powiedzieć konkretnie, co pan zamierza zrobić, żeby to uciąć i żeby od dzisiaj nie mogło to być kontynuowane. Dziękuję. (Oklaski)

    (Poseł Anna Paluch: Pan minister nic nie zamierza zrobić.)Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane


159 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy