Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Informacja bieżąca.


Poseł Adam Abramowicz:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Tydzień temu dziennikarze donieśli, że około 4 tys. uchodźców islamskich zostanie skierowanych do ośrodka w Białej Podlaskiej. I ta wiadomość zbulwersowała opinię publiczną. Prezydent miasta oświadczył, że przed ogłoszeniem tej wiadomości nikt tego z nim nie konsultował, nie informował o tym ani Urząd do Spraw Cudzoziemców, ani MSW, ani wojewoda. Powołana przez prezydenta rada kryzysowa stwierdziła, że Biała Podlaska nie jest przygotowana na przyjęcie takiej liczby uchodźców ani nawet żadnej liczby uchodźców.

    Niedawno protestowaliśmy przeciwko dyktatowi Brukseli i dyktatowi Niemiec w stosunku do Polski, który to dyktat wymuszał na nas zmianę stanowiska wobec zgody na przyjęcie określonej liczby uchodźców. Teraz wygląda na to, że rząd lekceważy mieszkańców powiatów, lekceważy władze samorządowe i próbuje to samo zrobić wobec Polaków mieszkających na prowincji.

    Mam pytanie: Czy państwo będziecie jednak konsultować każdą decyzję? Czy zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję co do rozlokowania uchodźców, będziecie chcieli, żeby samorząd wyraził na to zgodę? Czy będziecie państwo to wszystko wymuszali po prostu siłą? Jeżeli będzie to wymuszane, a nie konsultowane, jeżeli uchodźcy będą kierowani tam, gdzie nie powinni być kierowani, wywoła to na pewno zdecydowany sprzeciw społeczeństwa. Tutaj pojawia się właśnie takie pytanie. (Dzwonek) Albo rząd szanuje Polaków i prowadzi z nimi dialog, albo postępuje tak, jak przedstawiłem to na początku, czyli najpierw podaje jakąś informację, a potem martwi się, co dalej z tym będzie, co jest oczywiście nieodpowiedzialne. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób relokowanych i przesiedlanych w związku ze zwiększonym napływem imigrantów z Syrii i Erytrei


466 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy