Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Adam Abramowicz:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którą przeprowadzaliśmy w końcu ubiegłego roku, Sejm popełnił pomyłkę, likwidując możliwość przyznawania przez samorządy ulg dla rodzin wielodzietnych. Jest to ważna sprawa, ponieważ dzisiaj państwo polskie narzeka na niską dzietność, mamy bardzo niski wskaźnik urodzeń. Państwo powinno stymulować pomoc dla rodzin, stawiać rodziny wielodzietne na piedestale i pokazywać, że warto je wspierać.

    Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył projekt przywracający możliwość udzielania tych ulg i nad tym projektem będziecie państwo dzisiaj głosować. Prace trwały bardzo sprawnie, poza polityką. Dziękuję wszystkim za udział w tych pracach i proszę Wysoką Izbę o to, żeby ta ustawa została uchwalona i żeby samorządy mogły pomagać rodzinom wielodzietnym. Również Związek Dużych Rodzin ˝Trzy Plus˝, który uczestniczył w tych pracach, wskazywał na to, że ta ustawa jest dla tych rodzin, i w ogóle dla Polski, dobra.

    Kończąc, chciałem jeszcze, pani marszałek, uzupełnić pani wiedzę na temat prac nad ustawą o likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego...

    Marszałek:

    Panie pośle...

    Poseł Adam Abramowicz:

    Otóż pani powiedziała, że nie głosujemy...

    Marszałek:

    Panie pośle, ale to nie jest ten punkt.

    Poseł Adam Abramowicz:

    ...nad tą ustawą, bo trwają prace w komisji. Otóż sprawozdanie komisji jest podpisane, więc, pani marszałek...

    (Poseł Cezary Grabarczyk: Przywołać go do porządku.)

    Marszałek:

    Panie pośle, zapraszam pana do mojego gabinetu, porozmawiamy na ten temat. (Poruszenie na sali)

    Poseł Adam Abramowicz:

    Niech pani marszałek mówi prawdę, chciałem pani pomóc w zdobyciu tej wiedzy.

    (Poseł Cezary Grabarczyk: Łamie regulamin.)

    Marszałek:

    Bardzo chętnie, zapraszam pana i porozmawiamy.

    Poseł Adam Abramowicz:

    Jeżeli jest podpisane trzecie czytanie, to nie trwają prace nad ustawą...

    Marszałek:

    Jesteśmy w trakcie głosowania.

    Poseł Adam Abramowicz:

    ...i powinna ona zostać przegłosowana. Jakieś lobby bankowe czy inne sprawia, że tych prac nie ma. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz niektórych innych ustaw


113 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy