Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Abramowicz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wnoszę o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w sprawie uzupełnienia porządku obrad o punkt dotyczący projektu ustawy o likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego.

    Nad projektem ustawy o likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego procedujemy w Sejmie już od trzech lat. Złożył go klub Prawo i Sprawiedliwość i prace nad nim trwały tyle czasu. Pani przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Krystyna Skowrońska poinformowała mnie, że komisja zakończyła już prace nad tym projektem i jest on gotowy do głosowania.

    Pani marszałek mówi, że nie ma zamrażarki w Sejmie. Jest zamrażarka, i to tym bardziej groźna, że znajdująca się już u pani marszałek. Nie wiem, czy nie należałoby powołać jakiejś specjalnej komisji, która by zbadała, dlaczego jest blokowany projekt mający na celu likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego, tytułu, który powoduje, że wielu Polaków jest wyzuwanych ze swojego mienia. Jeszcze na dodatek Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest to całkowicie niekonstytucyjne. Jest to bardzo podejrzana sprawa, gdzie jest lobby bankowe, które jest w stanie zablokować ustawę wychodzącą z komisji. (Oklaski)

    Poprzednio mówiliście nam państwo, że są złożone poprawki, które wymagają konsultacji. To było trzy tygodnie temu, przed wakacjami sejmowymi. Wakacje się skończyły, pani marszałek, a projektu ustawy nadal nie ma w porządku obrad. Niech pani wyjaśni Wysokiej Izbie, kto za tym stoi i dlaczego jest blokowana ta ustawa. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny


152 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy