Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (druki nr 3193 i 3593).


Poseł Adam Abramowicz:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Sprawa wspólnot gruntowych już od lat czeka na uregulowanie, jest to duży problem, dotyczący wielu rolników. Dobrze, że Sejm się zajął tym problemem. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na dwie sprawy. Po pierwsze, w tej ustawie są zawarte dosyć nieprecyzyjne wyrażenia, na co zwrócił uwagę poseł Popiołek, które, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie w tej formie, spowodują mnóstwo konfliktów, a być może wyrządzą krzywdę wielu ludziom. Wytyczną do ustalenia członka wspólnoty jest faktyczne korzystanie ze wspólnoty gruntowej. Powinna być chyba jakaś definicja tego pojęcia, bo rzeczywiście trudno będzie ustalić, czy ktoś, kto zbiera grzyby albo przejeżdża przez ten teren, korzystał z niego, czy nie korzystał. Jest to zbyt ogólne pojęcie.

    Druga sprawa. Bardzo proszę w dalszych pracach uwzględnić sprawę zawiadamiania ludzi, którzy są zainteresowani sprawą czy są udziałowcami we wspólnocie i o tym nie wiedzą. Samo wywieszanie informacji na tablicy w gminie i starostwie jest niewystarczające. Są spisy właścicieli gruntów, starostowie i wójtowie je mają, i to zawiadamianie powinno się odbywać w sposób łączony: ci, którzy mają spisy tych właścicieli i wiedzą, że mogą oni być uprawnieni do bycia członkiem wspólnoty, powinni do nich wysyłać normalne listy zawiadamiające, tak jak się zawiadamia o innych decyzjach, a z myślą o tych, których nie można ustalić, powinny być wywieszane te ogłoszenia. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych


79 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy