Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

43 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.


Poseł Adam Abramowicz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów... (Poruszenie na sali)

    (Głosy z sali: Nie!)

    (Poseł Rafał Grupiński: Przed chwilą była.)

    Marszałek:

    Bardzo proszę państwa o spokój.

    Poseł Adam Abramowicz:

    ...i przywrócenie do porządku obrad punktu 41., czyli głosowania nad likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego, który został skreślony, zresztą nie wiadomo dlaczego. Jeszcze przed głosowaniami zapisywałem się do głosu i ten punkt był w porządku obrad. Niech pani marszałek wyjaśni Polakom, jaka jest przyczyna ciągłego przesuwania terminu uchwalenia tej ustawy. Na obradach podkomisji i komisji, w których uczestniczyłem, lobby bankowe naciskało na to, aby przedłużać te prace, przesuwać ten termin najdalej, jak to będzie możliwe. Ten fakt zdjęcia punktu z dzisiejszego porządku obrad może budzić podejrzenia, że Sejm działa na zlecenie lobby bankowego.

    (Głosy z sali: Hańba!)

    Marszałek:

    Panie pośle, naprawdę...

    Poseł Adam Abramowicz:

    Ostatnio, 10 lipca, pani marszałek także zdjęła z porządku obrad głosowanie nad likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego. Wtedy argumentowano to przepracowaniem Komisji Finansów. Pani przewodnicząca mówiła, że komisja nie zdążyła przyjąć tego sprawozdania. Dzisiaj już zdążyła, a prace w podkomisji i komisji - wyjaśnię to Wysokiej Izbie - przebiegały bez zakłóceń i w zasadzie wszystkie kluby przyjęły to sprawozdanie bez zastrzeżeń. Jest zgłoszona jedna poprawka PSL, ale to nie jest powód, żeby ciągle przesuwać w czasie likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego, bo każdy tydzień zwłoki to wystawienie kilkuset nowych tytułów egzekucyjnych i kilkaset nieszczęść ludzkich. Czy państwo sobie nie zdajecie sprawy, jaki skutek niesie utrzymywanie BTE? Banki teraz wystawiają je w trybie ekspresowym, żeby zdążyć przed jego likwidacją. (Dzwonek)

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Czas minął.)

    Marszałek:

    Dziękuję.

    Poseł Adam Abramowicz:

    Więc jeszcze raz zwracam się do pani marszałek: proszę wyjaśnić Polakom, dlaczego zdjęła pani ten punkt z porządku obrad, a na Konwencie Seniorów, o którego zwołanie wnoszę, proszę przywrócić ten punkt, żebyśmy mogli dzisiaj głosować. Dziękuję. (Poruszenie na sali, oklaski)

    Marszałek:

    Zanim to nastąpi, może najpierw wyjaśnię to panu posłowi, tak będzie prościej w tej chwili.

    Panie pośle, przed głosowaniami odbyło się posiedzenie Konwentu Seniorów, na którym wspólnie, jednomyślnie ustaliliśmy, że ten punkt zostanie zdjęty z dzisiejszych głosowań. Był to wniosek klubu PSL, który chce poprosić o jeszcze jedną ekspertyzę.

    (Poseł Jolanta Szczypińska: A, to PSL.)

    Wszyscy jednomyślnie się na to zgodzili na posiedzeniu Konwentu Seniorów, nie było głosu sprzeciwu. Powtarzam, była jednomyślnie podjęta decyzja. Szkoda, że ta informacja do pana nie dotarła.

    Przechodzimy do głosowania.

    Poseł Adam Abramowicz:

    Mamy teraz 3-tygodniową przerwę w obradach Sejmu.

    (Poseł Stefan Niesiołowski: Przywołać go do porządku.)

    To znaczy, że BTE...

    (Poseł Adam Abramowicz przemawia przy wyłączonym mikrofonie)Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.


156 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy