Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Adam Abramowicz:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Składam wniosek o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów w celu wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego sprawozdania komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1441 i 3268.

    Uzasadniam. 11 kwietnia 2013 r. wpłynął do Wysokiej Izby poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dotyczy on likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego. Ten projekt 11 czerwca 2013 r. był skierowany do pierwszego czytania. 12 lipca 2013 r. odbyło się w Wysokiej Izbie pierwsze czytanie tego projektu, a następnie klub Platformy Obywatelskiej złożył wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Ten wniosek nie został przyjęty. Sejm uznał, że warto pracować nad poselskim projektem ustawy dotyczącym likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego, który porusza bardzo ważne sprawy dla Polaków, ponieważ w poprzednim roku bankowy tytuł egzekucyjny był wystawiony ponad 2 mln Polaków, a także dotyczy ludzi, którzy dzisiaj mają problemy np. z przewalutowaniem kredytów we frankach, dotyczy przedsiębiorców i generalnie równości wobec prawa. Pokazaliśmy w naszym uzasadnieniu, że bankowy tytuł egzekucyjny narusza konstytucję, że uprzywilejowuje banki w stosunku do zwykłych ludzi, że taka sytuacja nie może być tolerowana. Banki w ubiegłym roku zarobiły ok. 16 mld zł (Dzwonek) i ich sytuacja...

    Marszałek:

    Dziękuję, panie pośle, czas się skończył.

    Poseł Adam Abramowicz:

    Uzasadniam. Dobrze, będę kończył.

    W każdym razie ten projekt ustawy przeleżał rok w Sejmie. Był on procedowany w podkomisji, następnie w komisji finansów. Sprawozdanie komisji finansów zostało sporządzone 19 marca 2015 r., czyli już minęły dwa miesiące. Przewodniczący naszego klubu Mariusz Błaszczak pisał w tej sprawie do pana marszałka, dlaczego ten projekt ustawy jest blokowany przez pana marszałka...

    Marszałek:

    Panie pośle, czas się panu skończył.

    Poseł Adam Abramowicz:

    ...i prosił o to, aby dalej nad nim procedować. Przypomnę tylko, że...

    Marszałek:

    Panie pośle, czas się skończył.

    Poseł Adam Abramowicz:

    ...19 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z konstytucją. A więc sprawa jest ważna, dotyczy wielu milionów Polaków.

    Proszę pana marszałka o zwołanie Konwentu Seniorów i dopuszczenie tego projektu do dalszego procedowania. Nie ma żadnych przyczyn, żeby blokować ten projekt.

    Marszałek:

    Panie pośle, proszę opuścić mównicę.

    Poseł Adam Abramowicz:

    Rozumiem, że pan marszałek działa w imieniu narodu, a nie w imieniu związku banków czy innej grupy, więc ten projekt powinien być dalej procedowany. Bardzo prosimy o rozważenie wprowadzenia tego punktu do porządku obrad.Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Wniosek formalny.


212 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny.

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 11 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Informacja bieżąca w sprawie przyjęcia przez Polskę osób...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Adam Abramowicz - Wystąpienie z dnia 09 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy