Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2792).


Poseł Elżbieta Radziszewska:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałabym dzisiaj przedstawić krótką propozycję zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Jest to zmiana dotycząca tylko i wyłącznie jednego artykułu, art. 110, polegająca na tym, że dodaje się nowy art. 110a, właściwie jest to jednozdaniowa nowelizacja. Artykuł 110a mówi o tym, że zwalnia się od akcyzy samochody osobowe stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego, przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jeżeli samochody te spełniają cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie jako ambulanse ratunkowe typu B i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej typu C.

    Wszyscy wiemy, że podatek akcyzowy jest bardzo specyficznym podatkiem. Jest on pobierany od ostatecznego odbiorcy danego produktu i przedsiębiorca pobierający podatek akcyzowy przekazuje go od razu jako podatek zasilający budżet państwa. Podatek akcyzowy jest podatkiem, który jest zharmonizowany z przepisami Unii Europejskiej i ma to odzwierciedlenie w art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przepisy tego artykułu mówią, że ta harmonizacja obejmuje, po pierwsze, produkty energetyczne i energię elektryczną, po drugie, alkohol i napoje alkoholowe, po trzecie, wyroby tytoniowe, a więc uznany jest za podatek, który jest od tego typu wyjątkowych produktów, plus podatek od tzw. produktów luksusowych.

    W polskim systemie podatkowym, zgodnie z europejskim prawem, podatek akcyzowy, oprócz wymienionych przeze mnie wyrobów akcyzowych, obejmuje również samochody osobowe. Projektowane zwolnienie od podatku akcyzowego samochodów osobowych stanowiących specjalistyczne środki transportu sanitarnego nie narusza postanowień traktatowych Unii Europejskiej. Tym samym ten projekt jest zgodny z ustawodawstwem Unii Europejskiej.

    Co jest w przypadku tego zwolnienia ważne? Dlaczego ten artykuł brzmi tak, a nie inaczej? Ponieważ musi on być bardzo, bardzo precyzyjny, żeby dokładnie określić, jakiego typu samochody są zwolnione od podatku akcyzowego. Używając pewnych skrótów, a nie nazw norm zharmonizowanych, można powiedzieć, że tą nowelizacją ustawy zwalniamy od podatku akcyzowego tylko i wyłącznie te karetki pogotowia, które są mobilnymi miniszpitalami. Czyli sprzęt służący do ratowania życia ludzkiego, który właściwie nie jest samochodem, ale wyjątkową, specjalistyczną instytucją ratującą życie ludzkie, nie będzie objęty akcyzą. Ten artykuł, może trochę niezrozumiały, musi być tak bardzo precyzyjny, ponieważ to zwolnienie dotyczy wyłącznie samochodów spełniających łącznie następujące warunki: po pierwsze, przeznaczonych dla zespołów ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po drugie, mających pewne cechy techniczne i jakościowe określone w tych normach.

    Z wnioskiem o zwolnienie tego typu samochodów od akcyzy - w Polsce dyskusja trwa już wiele miesięcy - występowało kilka podmiotów, publicznych jednostek służby zdrowia, dlatego że ten specjalistyczny sprzęt, te mobilne miniszpitale najczęściej trafiają do publicznych jednostek ochrony zdrowia. Czyli publiczna jednostka z publicznych pieniędzy płaci podatek akcyzowy, który trafia do publicznej kasy, bo to od razu trafia do budżetu państwa. Producent z tego podatku nic nie ma. Kto więc odniesie korzyść? Placówki służby zdrowia, ale nie można powiedzieć, że to będzie obojętne dla naszych producentów, którzy są bardzo solidni i bardzo konkurencyjni wobec innych producentów tego typu specjalnych samochodów, ponieważ zmniejszenie ostatecznej ceny specjalistycznego samochodu ratunkowego o te osiemnaście i część procenta sprawi, że cena takiej karetki pogotowia będzie bardziej atrakcyjna dla odbiorcy. Jest więc nadzieja, że polskie podmioty czy podmioty będące poza Polską będą zainteresowane kupnem bardzo dobrej jakości karetek pogotowia, świetnie wyposażonych, spełniających wszystkie normy, a jednocześnie naszpikowanych, można użyć takiego sformułowania, najnowocześniejszym sprzętem, który służy ratowaniu życia ludzkiego. Czyli podmiot, który taniej produkuje tego typu sprzęt specjalistyczny, jest konkurencyjny, a wiemy, że jeżeli ktoś oferuje produkt bardziej konkurencyjny, to może liczyć, że ten produkt będzie bardziej oczekiwany na rynku. Nie ukrywam, że liczymy na to, że te karetki zostaną sprzedane w większej liczbie na terenie Polski i poza granicami Polski. Wiąże się to z podniesieniem zysku samej firmy, wiąże się to z trwałym zatrudnieniem pracowników polskich firm, a więc i z podatkami, które potem trafią do budżetu państwa.

    Analizując różne elementy tej zmiany, można by powiedzieć, że ta niewielka zmiana jednego artykułu jest dla wszystkich korzystna. Pada więc pytanie: Czy jest ona również korzystna dla budżetu państwa? Myślę, biorąc pod uwagę to, co przed chwilą powiedziałam, że już można powiedzieć, że jest. Czy będą ubytki w budżecie? Będą. Czy będą one duże? Pewnie nieduże, bo to jest raptem 18%. Nie wiemy, ile tych karetek będzie sprzedanych, ile ewentualnie trafi poza granicę Polski, ale mając na uwadze skalę produkcji specjalistycznych samochodów, to ten ubytek będzie mniejszy niż korzyści, które osiągnie się, wprowadzając tego typu zmianę.

    Cieszę się bardzo, że na te uzasadnione wnioski placówek służby zdrowia, producentów ratowniczych samochodów specjalistycznych pozytywnie odpowiedziało Ministerstwo Finansów. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Szczurkowi i panu ministrowi Kapicy za przychylenie się do próśb, za kilkumiesięczną współpracę przy tej nowelizacji, za to, że dzisiaj odbywa się pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Nie ukrywam, że bardzo liczę na to, że procedowanie nad tym projektem ustawy potoczy się bardzo szybko. Mam nadzieję, że moi koledzy ze wszystkich klubów parlamentarnych pozytywnie ocenią tę nowelizację i przyjmiemy ją jak najszybciej, dlatego że chcielibyśmy, żeby weszła ona w życie w następnym dniu po dniu jej ogłoszenia. Bardzo dziękuję.Poseł Elżbieta Radziszewska - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


135 wyświetleń

Zobacz także: