Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2781 i 2807).


Poseł Ryszard Zbrzyzny:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kontynuuję wątek mojego przedmówcy dotyczący wykluczonych. Mimo że ta ustawa rzeczywiście zrównuje w prawach do tego świadczenia podatników płacących podatek dochodowy od osób fizycznych, to nie zrównuje w prawach tych, którzy nie mają żadnych dochodów, nie są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, po prostu wyklucza ich z tego systemu zabezpieczenia czy z polityki prorodzinnej. Chciałbym zapytać pana ministra, czy nie można domniemywać albo wręcz być pewnym, że to rozwiązanie jest rozwiązaniem niekonstytucyjnym, a więc rozwiązaniem, które ustanawia dwa różne prawa dla właściwie równych sobie obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, bo bardzo często bardzo wielu z nich, nie z ich przyczyny, nie ma dzisiaj żadnych dochodów, nie płaci podatku dochodowego, choćby rolnicy, studenci, którzy też są w związkach małżeńskich i nie mają dochodów, bezrobotni, którzy bardzo chcieliby pracować, a nie mogą dostać pracy. A więc pojawia się kwestia konstytucyjności tego rozwiązania.

    Kolejna istotna sprawa. Padały tu różne wielkości: 3 mln, 6 mln, może 5 mln. Ilu rzeczywiście będzie wykluczonych z tego prawa do świadczenia czy z tej polityki prorodzinnej w Polsce? (Dzwonek) Mam na myśli tych, którzy nie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej. Dziękuję.Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


93 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Ryszard Zbrzyzny - wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o uprawnieniach do...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Wniosek formalny

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Ryszard Zbrzyzny - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Radę Ministrów informacja o realizacji zadań...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy