Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 2772).


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam dwa konkretne pytania. Pan minister wspominał, że w roku 2015 na budowę dróg krajowych i na kolej zostanie przeznaczone ok. 25 mld zł. Mają to być inwestycje prorozwojowe, szczególnie w tych regionach, w których są one najbardziej potrzebne. Chciałbym zapytać: Ile z tych pieniędzy na inwestycje - i oczywiście na jakie - zostanie przeznaczone dla województwa lubelskiego z tego względu, że w okresie ostatnich 7 lat z inwestycji strategicznych wykonano tylko kilkadziesiąt kilometrów drogi ekspresowej S17?

    I drugie pytanie, w kontekście prac nad nowelizacją programu budowy dróg i autostrad. Otóż w chwili obecnej trwają konsultacje międzyresortowe i chciałbym zaapelować do pani minister i do pani minister infrastruktury o ujęcie w tym programie obwodnicy miasta Chełma. Otóż ta droga jako droga krajowa została przekazana prezydentowi miasta w roku 1999, w trakcie reformy, bez środków, a miasto nie jest bogate i nie jest w stanie jej przebudować. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, jest bardzo niebezpieczna. W związku z tym jeżeli nie zostanie podjęta ta inwestycja, prezydent nie będzie miał innego wyjścia, aniżeli zamknąć drogę i wskazać objazd dla tirów. A Chełm (Dzwonek) jest miastem położonym 20 km od granicy z Ukrainą, na trasie pomiędzy Warszawą a Kijowem. Proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.


127 wyświetleń

Zobacz także: