Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druki nr 3431 i 3624).


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej również popiera projekt zawarty w przedłożonym sprawozdaniu. Uznajemy, że zawiera on pożądane rozwiązania dotyczące systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Popieramy zarówno złożony projekt, jak i poprawki zgłoszone w trakcie prac legislacyjnych. Nie budzą one naszych zastrzeżeń i będziemy głosować za przyjęciem omawianego projektu. Dziękuję bardzo.Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw


44 wyświetleń

Zobacz także: