Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

13 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druki nr 2927 i 3444).


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mój klubowy kolega powiedział prawie wszystko w tej kwestii. Oczywiście będziemy głosować przeciw uchwaleniu tej ustawy.

    Mam do pana dwa konkretne pytania. Proszę mi jednoznacznie powiedzieć, na jakim etapie jest obecnie postępowanie notyfikacyjne przed Komisją Europejską dotyczące projektowanej ustawy. Czy ta ustawa już została, czy dopiero zostanie skierowana do Komisji Europejskiej? Pytam, gdyż - jak już tutaj zwrócono uwagę - od czasu jej pierwszego przedłożenia do notyfikacji nastąpiło tak wiele zmian i wprowadzono tyle poprawek, że dzisiaj to jest już całkiem inny projekt niż na jesieni ubiegłego roku.

    Przeczytam panu opinię w sprawie notyfikacji tego projektu ustawy wydaną przez naczelnika Wydziału Analiz Prawa Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Analiz Sejmowych i wicedyrektora Biura Analiz Sejmowych (Dzwonek): W przypadku gdy na dalszych etapach procedury ustawodawczej wprowadzone zostały do projektu istotne zmiany, projekt powinien zostać ponownie notyfikowany Komisji Europejskiej, ze wszystkimi skutkami proceduralnymi. Jest to opinia wydana właśnie w tej kwestii.

    Mam jeszcze jedno pytanie. Jak pan myśli, panie ministrze, dlaczego Ministerstwo Spraw Zagranicznych zrobiło unik i pomimo prośby Komisji Finansów Publicznych nie wydało opinii o zgodności projektowanej ustawy z prawem unijnym, i nie odniosło się do tego, czy powinna być ona ponownie notyfikowana, czy nie powinna? W ministerstwie zrobili unik, zasłaniając się tym, że nie znają celu ustawy, że ten projekt nie zawiera uzasadnienia ratio legis i że projektodawca sam powinien sobie na te pytania odpowiedzieć. Z tego, co pamiętam, panie ministrze, w komisji zapewniał pan, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych znają ten projekt, że to właśnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych uzgadniał pan wnoszone poprawki, a oni twierdzą, że nie bardzo znają tę ustawę, a nawet nie wiedzą, w jakim celu jest ona uchwalana. Proszę mi odpowiedzieć na te dwa pytania. Dziękuję bardzo.Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.


87 wyświetleń

Zobacz także: