Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 2792).


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

    Omawiany projekt wprowadza do obowiązującej ustawy przepis zwalniający od podatku akcyzowego samochody osobowe stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego. Propozycja zwolnienia dotyczy tych samochodów, które spełniają łącznie następujące warunki: po pierwsze, są przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego, czyli jednostek podejmujących medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, i po drugie, spełniają cechy techniczne jakościowo określone w Polskich Normach dla pojazdów medycznych typu B, którymi są ambulanse ratunkowe, i typu C, którymi są ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej. W myśl obecnie obowiązujących kontrowersyjnych niejednokrotnie przepisów karetka pogotowia jest samochodem osobowym spełniającym funkcję transportową, polegającą na przewożeniu chorego do szpitala i jako pojazd osobowy objęta jest akcyzą, która przy większej pojemności silnika wynosi ponad 18%, a więc o prawie jedną piątą zwiększa wartość pojazdu. Powoduje to, że gdyby nie pobór akcyzy za te same pieniądze polska służba zdrowia mogłaby kupić o 20% więcej karetek, niż obecnie posiada. Na marginesie należy dodać, że obecnie Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie karetki pogotowia służące do ratowania życia i zdrowia traktuje się jako luksus i są obłożone podatkiem akcyzowym. Dlatego też zaproponowany projekt ustawy jest racjonalny społecznie, w sposób jednoznaczny precyzuje grupę pojazdów sanitarnych niepodlegających akcyzie i co najważniejsze, likwiduje w tym zakresie urzędniczą dobrowolność interpretacyjną.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera omawiany projekt ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 22 października 2014 roku.


91 wyświetleń

Zobacz także: