Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 2792 i 2886).


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko co do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

    Omawiany projekt wprowadza do obowiązującej ustawy przepis zwalniający od podatku akcyzowego samochody osobowe stanowiące specjalistyczne środki transportu sanitarnego. Propozycja zwolnienia dotyczy tych samochodów, które spełniają łącznie następujące warunki: po pierwsze, są przeznaczone dla zespołów ratownictwa medycznego, bez względu na to, czy te zespoły mają podpisaną ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli dla jednostek podejmujących medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, po drugie, spełniają cechy techniczne jakościowo określone w Polskich Normach technicznych.

    W myśl obecnie obowiązujących, kontrowersyjnych niejednokrotnie przepisów karetka pogotowia jest samochodem osobowym pełniącym funkcję transportową polegającą na przewożeniu chorego do szpitala i jako pojazd osobowy objęta jest akcyzą, która przy większej pojemności silnika wynosi ponad 18% wartości, a więc prawie o 1/5 zwiększa wartość pojazdu. Powoduje to, że gdyby nie pobór akcyzy, za te same pieniądze polska służba zdrowia mogłaby kupić o 20% więcej karetek niż obecnie posiada. Na marginesie należy dodać, że obecnie Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie karetki pogotowia służące do ratowania życia i zdrowia traktuje się jako luksus i gdzie są one obłożone podatkiem akcyzowym. Dlatego też zaproponowany projekt ustawy jest racjonalny społecznie, w sposób jednoznaczny precyzuje grupę pojazdów sanitarnych niepodlegających akcyzie i, co najważniejsze, likwiduje w tym zakresie urzędniczą dowolność interpretacyjną.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera omawiany projekt ustawy. Dziękuję.Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.


60 wyświetleń

Zobacz także: