Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. (druki nr 2750 i 2799).


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Omawiany projekt ustawy dotyczy ratyfikacji protokołu zmieniającego konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym. Jest inicjatywą strony belgijskiej i wynika ze zwiększenia się obecności obywateli Polski w tym kraju, którzy coraz częściej podejmują tam pracę i uzyskują z tego tytułu dochody.

    Główne zmiany objęte protokołem dotyczą: zmiany podwójnego opodatkowania dochodów polskich rezydentów w Belgii z metody proporcjonalnego zaliczenia na metodę wyłączenia z progresją; wprowadzenia możliwości zwolnienia z opodatkowania dywidend w państwie źródła, pod warunkiem że podmiot uprawniony do ich otrzymania będzie nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata posiadał bezpośrednie udziały w spółce wypłacającej dywidendy; wprowadzenia możliwości opodatkowania rent i emerytur w państwie, które te świadczenia wypłaca. Protokół doprecyzowuje także zasady wymiany dwustronnych informacji oraz udzielania wzajemnej pomocy w poborze podatków.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera omawiany projekt ustawy. Dziękuję.Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 21 października 2014 roku.


124 wyświetleń

Zobacz także: