Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Premier! Wspominała pani o zakresie inwestycji infrastrukturalnych, które będą realizowane. Chciałbym zapytać, co z Polską wschodnią, jakie strategiczne inwestycje będą realizowane we wschodniej Polsce, w szczególności na terenie województwa lubelskiego? Otóż w najbliższym okresie mamy oddać ok. 1700 km dróg, ok. 40 obwodnic, grube miliardy będą przeznaczone na modernizację kolei. Chciałbym panią poinformować, że w ostatnich 7 latach na terenie województwa lubelskiego wybudowano niespełna 60 km drogi ekspresowej S17.

    Mam do pani pytanie: Co z drogami ekspresowymi S12 i S17 na odcinkach Piaski - Dorohusk i Piaski - Hrebenne - granica państwa? (Dzwonek) Otóż było to zapisane w planie budowy dróg i autostrad, oddanie tego do użytku było zaplanowane do roku 2013.

    Chciałbym zapytać także panią premier, czy rozważa pani wprowadzenie do planu inwestycji budowę obwodnic miast Chełma i Tomaszowa Lubelskiego. Na te obwodnice mieszkańcy czekają już kilkanaście lat. Co roku otrzymuję informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że...

    (Poseł Tomasz Kulesza: Czas.)

    ...generalna dyrekcja rozpoczyna proces inwestycyjny, ale...

    Wicemarszałek Wanda Nowicka:

    Panie pośle, proszę kończyć. Pytanie już padło.

    Poseł Zbigniew Matuszczak:

    ...nic się w tej sprawie nie dzieje. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.


129 wyświetleń

Zobacz także: