Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku.


Poseł Miron Sycz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dzisiejszej debacie dominowały kwestie ukraińskie. Dziękuję za to wszystkim państwu. W związku z tym mam też pytanie.

    Panie ministrze, kiedy możemy spodziewać się podpisania drugiej części umowy stowarzyszeniowej Ukraina - Unia Europejska? Kiedy możemy spodziewać się ruchu bezwizowego? Jeśli chodzi o sprawy małego i średniego biznesu, to czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się jakichś udogodnień, ułatwień dla przedsiębiorców, eksporterów i importerów w zakresie obrotu towarowego z Ukrainą? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.


331 wyświetleń