Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (druki nr 3158 i 3209).


Poseł Miron Sycz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Celem ratyfikowanej umowy, jak już wspomniał poseł sprawozdawca, jest utworzenie litewsko-polsko-ukraińskiej brygady wojskowej. Ma ona być wielonarodową jednostką wojskową przygotowaną do samodzielnego prowadzenia operacji militarnych lub też współuczestnictwa w nich.

    Pragnę zauważyć, że w nieodległej historii Rzeczpospolita Polska już współtworzyła z Republiką Litewską i Ukrainą podobne dwustronne jednostki wojskowe w sile batalionu, które rozwiązane zostały odpowiednio w 2007 i 2011 r. Proces legislacyjny ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej odbywa się w niezwykle ważnym momencie: w czasie walki zbrojnej toczącej się na sąsiadującej z Polską Ukrainie. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że inicjatywa utworzenia brygady nie powstała teraz, a historia prac koncepcyjnych i planistycznych związanych z utworzeniem brygady sięga już 2005 r.

    Brygada będzie dostępna na potrzeby międzynarodowych operacji prowadzonych na podstawie mandatu Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Jej utworzenie ma przyczynić się również do zacieśnienia regionalnej współpracy wojskowej, a być może w przyszłości, po 2016 r. - do stworzenia na bazie jej struktur grupy bojowej Unii Europejskiej. Można by rzec, że wracamy do dobrych tradycji Rzeczypospolitej Trojga Narodów.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę zakomunikować, że Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosować za przyjęciem projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.


140 wyświetleń