Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (druki nr 2223 i 2291).


Poseł Miron Sycz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym bez wątpienia dobrze służy zarówno państwu polskiemu, jak i mniejszościom narodowym. Jest to na pewno duży sukces. Nowelizacja dotyczy wprawdzie mniejszości etnicznej romskiej, ale zapis jest tak sprecyzowany, że odnosi się do wszystkich mniejszości narodowych. Jak już mówił pan poseł Marek Ast, ze strony niektórych organizacji mniejszościowych, szczególnie chodzi tu o organizacje słowacką i łemkowską, pojawiały się wątpliwości, czy zapis wprowadzający pojęcie nowej integracji społecznej nie przyczyni się do asymilacji. Były to w zasadzie jedyne wątpliwości. Bardzo prosiłbym pana ministra, żeby ewentualnie je rozwiał. Sam uważam, że definicja integracji społecznej wyraźnie to precyzuje. Niemniej jednak pewne wątpliwości są. Pamiętajmy o tym, że ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym przede wszystkim zakłada podtrzymywanie tradycji narodowych, kulturalnych i innych. Panie ministrze, bardzo prosiłbym o odniesienie się do tego problemu, tak aby wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.


150 wyświetleń