Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015.


Poseł Miron Sycz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jako polski Ukrainiec chcę dosyć jednoznacznie stwierdzić w tej Izbie, że Polska od początku, od 1991 r., kiedy ogłoszono niezależność Ukrainy, zachowywała się nadzwyczaj przyzwoicie w stosunku do państwa ukraińskiego. Tutaj chcę w wyraźny sposób podzielić i poprzeć pana stanowisko, że absolutnie Polska powinna uczestniczyć we wszystkich rozmowach dotyczących sytuacji konfliktowej na Ukrainie i rozwoju tej sytuacji. Podkreślam, że to właśnie Polska jako pierwsza uznała Ukrainę za niepodległe państwo, to Polska uczestniczyła praktycznie we wszystkich procesach tworzenia tego państwa w trudnej sytuacji.

    Natomiast pytanie jest następujące. Czy Unia Europejska wobec permanentnych naruszeń protokołu mińskiego (Dzwonek) rozważa wprowadzenie nowych sankcji? Wiem, że 17 listopada podczas szczytu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej będzie to rozważane. Jakie jest stanowisko Rzeczypospolitej? Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.


110 wyświetleń