Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

22 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach (druki nr 2119, 2163 i 2163-A) - trzecie czytanie.


Poseł Sprawozdawca Miron Sycz:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozpatrzyła poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania. Wnioskodawcy wycofali 2. poprawkę. Komisja rekomenduje przyjęcie 1. poprawki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2014 roku.


113 wyświetleń