Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki nr 2307 i 2326).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Twój Ruch mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu wobec sprawozdania komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, druki nr 2307 i 2326.

    Nowelizacja rozpatrywanej ustawy od wielu lat była przyczyną protestów beneficjentów, czyli opiekunów dzieci niepełnosprawnych. Jest mi wstyd, że mieszkam w kraju, gdzie rząd lekceważy osoby, które mają trudną lub skomplikowaną sytuację życiową, i nie udziela im wystarczającej pomocy. Prawdą jest, że gdyby nie protest przeprowadzony w Sejmie, to jakiekolwiek zmiany nastąpiłyby dopiero w 2016 r. Dziwi mnie fakt marnotrawienia czasu Sejmu na kolejny zmiany, które można było wprowadzić na początku prac legislacyjnych.

    Jako klub popieramy zmiany zaproponowane przez Senat i będziemy głosować za przyjęciem tej poprawki. Dziękuję.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.


118 wyświetleń

Zobacz także: