Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.


Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! To, czy ktoś znajdzie się w krajowym ośrodku, będzie zależało od decyzji sądu, podkreślam, sądu cywilnego. Zrobiliśmy wszystko, żeby była procedura, która umożliwi izolację takiej osoby, ludzi niebezpiecznych, ludzi o zaburzonej psychice, ale będzie to decyzja sądu, podkreślam, sądu cywilnego na szczeblu sądu okręgowego - po uprzednim dokładnym przebadaniu przez specjalistów. I drugi bardzo istotny element, o którym chcę powiedzieć. Tak, jesteśmy przygotowani, cały czas trwają bardzo intensywne prace. Ośrodek jest przygotowywany, czekamy, że zapadną pierwsze decyzje sądu - oczywiście nie wiemy, jakie one będą, bo sąd jest niezawisły, ale jesteśmy przygotowani jako państwo. Biorę za to odpowiedzialność. (Oklaski)Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2013 roku.


90 wyświetleń

Zobacz także: