Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:
   1) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw,
   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
   3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.


Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Na początku tej burzliwej debaty wspominałem, mówiłem o ocenie społecznej, nie tylko społecznej, i politycznej, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Jest jeszcze drugi element, o którym warto poinformować Wysoką Izbę. Polska jest państwem, czy to się komuś podoba, czy nie, o najmniejszej, jednej z najmniejszych liczb przestępstw w Europie na 100 tys. mieszkańców. Czy to się komuś podoba, czy nie, ale tak jest. Jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o ilości przestępstw. Natomiast - to jest dziwne, to jest też bardzo ciekawe - jesteśmy również liderami w drugiej dziedzinie, w tzw. wskaźniku prizonizacji, jeżeli chodzi o osadzonych w więzieniach. W Polsce na 100 tys. mieszkańców - wskaźnik dotyczy 100 tys. mieszkańców - ta liczba jest zdecydowanie najwyższa. Jesteśmy chyba drugim państwem w Europie albo pierwszym państwem w Europie. To w Polsce, proszę państwa, przy tym najwyższym wskaźniku prizonizacji, najwyższym wskaźniku osadzonych w Europie, mamy 85 tys. osadzonych. Mamy 7 tys. objętych systemem dozoru elektronicznego i jeszcze 71 tys. oczekujących, żeby tę karę wykonać. Dalej to, z czego Wysoka Izba musi sobie zdawać sprawę i o czym musi też wiedzieć - mamy 300 tys. osób, które zostały dwukrotnie skazane wyrokami prawomocnymi, ale w zawieszeniu, 200 tys. osób, które zostały skazane trzykrotnie wyrokami w zawieszeniu, jest też jedna osoba, która została skazana 27 razy wyrokiem w zawieszeniu. O czym mówię, proszę państwa? Mówię o tym, że ten system wymaga poprawy globalnej, dlatego też zmiana Kodeksu postępowania karnego jest pierwszym z elementów, który proponujemy Wysokiej Izbie i opinii publicznej w wielkiej, szerokiej debacie, w głębokim programie zmian, ponieważ ten system staje się systemem niewydolnym. Musimy sobie z tego zdawać sprawę i musimy go zmienić.

    Dlatego też kolejną propozycją jest zmiana prawa o prokuraturze. Prawo o prokuraturze jest tym systemem, który usprawni działalność prokuratorów, pomoże im skuteczniej prowadzić postępowania, żeby nie powtarzały się sprawy Olewnika, żeby prokurator nie był zmieniany co dwa, trzy miesiące czy co pół roku - po to jest ten system. Ten nadzór w prokuraturze nie funkcjonuje, bo w nadzorze jest 40%. Mamy najwięcej prokuratorów w Europie i mamy 60 prokuratorów na linii orzeczniczej, ale o tym jeszcze będzie debata, do tego tematu wrócimy. Pozwolicie państwo, że to zostanie państwu niedługo zaprezentowane.

    Kolejny bardzo ważny element w tym systemie - zmiana Kodeksu karnego, zmiana funkcjonowania, jeśli chodzi o m.in. ograniczenie czy spowodowanie zmian w zakresie kar w zawieszeniu, ponieważ system ten staje się systemem niewydolnym. Proszę państwa, mimo szeregu różnic zdań cały czas jesteśmy w kontakcie z prokuratorem generalnym, jeśli chodzi o przygotowanie prokuratury do wprowadzenia w życie Kodeksu postępowania karnego. Nasza współpraca nie chcę mówić, że jest doskonała, ale cały czas dobrze współpracujemy i jest to w naszym wspólnym interesie. Nie jest w moim interesie to, żeby odmrozić sobie uszy, żeby prokuratura była nieprzygotowana. Chcę, żeby prokuratura była przygotowana, żeby Policja dobrze funkcjonowała. Musimy podnieść ten standard, to jest wysiłek państwa. Możemy oczywiście przekładać to na następne lata, tak jak mówiłem, dziesięć lat, ale damy dziesięć lat i też państwo powiecie, że to jest za mało.

    Wiadomo, że to również od Wysokiej Izby będzie zależał - bo Wysoka Izba będzie weryfikowała przygotowanie i wprowadzenie Kodeksu postępowania karnego w życie - ten termin, a może okazać się on terminem za krótkim. Ja uważam, że jest to termin, od którego musimy wyjść, i musimy starać się za wszelką cenę przygotować do niego i go dotrzymać. Jeżeli państwo mówicie, że ten system jest nieskuteczny, to zostaniemy bardzo dobrze zweryfikowani przed wyborami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2013 roku.


162 wyświetleń

Zobacz także: