Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druki nr 1576, 2150 i 2150-A) - trzecie czytanie.


Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! To jest druga transza deregulacji. Jak państwo wiecie, rząd przyjął trzecią transzę deregulacji. Ona wpłynie niedługo do parlamentu. Parlament będzie debatował nad kolejną transzą i będzie ją przyjmował. Czwarta transza jest przygotowywana w ministerstwie. Ponadto pragnę też państwa uspokoić - o ocenę prac deregulacyjnych i rządu, i parlamentu, bo wiadomo, że Wysoka Izba uchwala projekty, poprosiłem bardzo szacowną instytucję, jaką jest Bank Światowy. Bank Światowy jako podmiot niezależny będzie oceniał efekty naszych prac. Chyba jest to podmiot obiektywny. Nie boję się oceny Banku Światowego efektów, wpływu na dostępność zawodów z jednej strony, z drugiej strony nie boję się zupełnie o to, że młodzi ludzie będą mieli o wiele większy dostęp do pracy.

    Gdy słyszę np. dzisiejszą debatę o tym, jak chcemy zniszczyć piękne polskie miasta, które zostały zniszczone właśnie przez to, że korporacje były bardzo konsekwentne, że nie dopuszczano do tego, aby nasze miasta mogły się rozwijać tak, jak powinny... Proszę zobaczyć, ile polskich miast w ostatnich latach zostało zniszczonych przy właśnie świetnie funkcjonującym systemie, który jest obecnie. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 04 kwietnia 2014 roku.


81 wyświetleń

Zobacz także: