Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

6 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.


Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Tak, będę prosił Senat o to, żeby w art. 1 wykreślić kategorię ludzi osadzonych w N-ce z projektu ustawy. (Oklaski)Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 23 października 2013 roku.


109 wyświetleń

Zobacz także: