Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:
   1) rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy Kodeks karny i niektórych innych ustaw,
   2) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
   3) poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.


Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Proszę państwa, stan wymiaru sprawiedliwości chyba jest przez państwa dostrzegany, tak on wygląda, jak wygląda. Klasa polityczna ocenia go chyba jeszcze bardziej krytycznie, niż jest w rzeczywistości.

    Dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że aktualny system, system, który obowiązuje w polskim procesie, system inkwizycyjny jest systemem anarchicznym. Jest to system, który istnieje od wielu lat i nie sprawdza się. Mamy problemy z długością postępowań, mamy problemy, i tak się to ocenia, ze skutecznością całego wymiaru sprawiedliwości. System, który wprowadzamy, jest systemem, który ma zmienić cały tryb postępowania i procesowego, i przed sądami.

    Kolejny bardzo istotny element. Wprowadzamy Prawo o prokuraturze, wprowadzamy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze także po to, żeby usprawnić funkcjonowanie prokuratury w tym zakresie.

    Kolejny element. Odpowiem panu na pytanie. Czy prokuratura i Policja przygotują się za 10 lat? Nie, ale przygotują się w ciągu półtora roku i tę gwarancję należy przyjąć. (Oklaski)Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2013 roku.


98 wyświetleń

Zobacz także: