Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (druki nr 1910 i 1912).


Poseł Elżbieta Radziszewska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W części merytorycznej nie mam nic do dodania, ale chciałabym podziękować wszystkim paniom i panom posłom za pracę nad tą ustawą. Dziękuję też panom senatorom, a w szczególności panu ministrowi Królikowskiemu, który reprezentował Ministerstwo Sprawiedliwości. Rzeczywiście emocji było wiele, rozmowa była bardzo trudna. Szukaliśmy jak najlepszych rozwiązań, żeby ustawa była zgodna z konstytucją, żeby ustawa odpowiadała zapisom konwencji dotyczącej praw człowieka, czyli tych zasadniczych rzeczy. Udało się tę ustawę uchwalić i chciałabym potwierdzić, że rzeczywiście problem jest realny. Cieszę się, że udało nam się wspólnie wprowadzić do polskiego porządku prawnego takie przepisy, które pozwolą rozwiązać problemy dotyczące bezpieczeństwa tych, którzy są najsłabsi w naszym społeczeństwie, czyli dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję całej Izbie za pracę nad tą ustawą. Szczególne podziękowania składam panu, panie ministrze. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Elżbieta Radziszewska - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2013 roku.


72 wyświetleń

Zobacz także: