Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Wojciech Penkalski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W związku ze złożeniem urzędu przez dotychczasową długoletnią panią burmistrz miasta i gminy Frombork przed tą jednostką samorządową pojawiła się wynikająca z obowiązujących uregulowań prawnych konieczność wyboru nowego włodarza. Jako poseł pragnę zadeklarować w tych przedterminowych wyborach swe poparcie kandydatowi, dla którego pomyślność miasta i gminy Frombork stanie się wyzwaniem.

    Frombork będący swoistą perełką pośród ośrodków wiejskich i miejskich Warmii zasługuje ze względu na swoją historię, jak i niebagatelne położenie na wspieranie przedsięwzięć, które z sukcesem zostały już zainicjowane na rzecz lokalnego samorządu. To dzięki takim zamierzeniom jak budowa morskiego przejścia granicznego we Fromborku, budowa mariny, uzyskanie przez miasto statusu uzdrowiska, a także działania podejmowane na rzecz pozyskania inwestorów ma ono szansę odbudować swój potencjał.

    Miasto i gmina Frombork posiadają walory, których nie wolno zmarnować. Te przedsięwzięcia stanowią wyzwanie, z którego trudem kontynuacji będzie musiał zmierzyć się nowy samorządowy gospodarz. Nie są to zadania łatwe, dzisiejsza rzeczywistość nie sprzyja inicjatywom gospodarczym. Powodzenie tych przedsięwzięć w ogromnym stopniu będzie zależeć od inwencji, mobilności, a przede wszystkim poczucia społecznej misji nowego burmistrza. Mieszkańcy Fromborka oraz gminy Frombork po raz kolejny mają okazję zaznaczenia swego bezpośredniego wpływu na życie lokalnego samorządu. To ich głos zadecyduje nie tylko o tym, komu powierzą władzę w samorządzie, ale także jak będzie wyglądało życie miasta i gminy w przeciągu nadchodzących kilku lat.

    To niewątpliwie trudny wybór, wybór odpowiedzialny i niosący szereg niedających się przewidzieć w danym momencie konsekwencji. Jako poseł pragnę zapewnić, że będę wspierał wszystkie inicjatywy społeczne na rzecz Fromborka w podobny sposób, w jaki wspierałem zamysł powstania morskiego przejścia granicznego w mieście oraz kontynuowanie działań na rzecz uzyskania statusu uzdrowiska. Potrzeb wspólnoty samorządowej nie można lekceważyć, nie można zmarnować zapału i inwencji mieszkańców. Będę zatem wspierał kandydatów, którzy są gwarantem sprostania oczekiwaniom społecznym.

    Urząd burmistrza to funkcja obdarzona dużym zaufaniem społecznym. Funkcjonowanie w życiu samorządu lokalnego winno być oparte nie tylko na indywidualnych, osobistych kryteriach sprawowania władzy przez włodarzy miast i gmin, ale także winno być zgodne ze społecznym przyzwoleniem na określone działania. Urząd ten wymaga przestrzegania szczególnych rygorów etyczno-moralnych przez osoby, które go obejmą. Wynika to przede wszystkim z odpowiedzialności społecznej przed wyborcami.

    Pragnę zapewnić o swym wsparciu dla wszystkich korzystnych zamierzeń nowego burmistrza i o tym, że jednocześnie wnikliwie obserwować będę jego pracę na rzecz fromborskiego samorządu. Miasto i gmina Frombork zasługują niezaprzeczalnie na przywrócenie dawnej świetności. Niemałą szansę stanowi uzyskanie przez Frombork statusu uzdrowiska. Wiele osób obawia się, że będą podwyższone podatki, opłaty klimatyczne. Uważam, że nie wpłynie to ujemnie na całokształt tego zamierzenia. Fakt ten implikuje konieczność zapewnienia miastu inwestorów, którzy odbudują jego potencjał. Dzięki nowym inwestycjom miasto uzyskać może nowoczesne oblicze.

    Deklaruję zatem swoją pomoc w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi inwestorami, a przede wszystkim chciałbym zapewnić, że jest to pomoc, której nie należy przypisywać kontekstów politycznych ani też koniunkturalizmu. To wyłączny sentyment do miejsca, któremu towarzyszy historia, legenda, ale też możliwość współtworzenia warunków rozwoju, które spowodują, że Frombork sprosta wymaganiom nadchodzącej przyszłości. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Penkalski - Oświadczenie z dnia 25 lipca 2013 roku.


99 wyświetleń