Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Wojciech Penkalski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym w swoim imieniu podzielić się refleksją dotyczącą niedawnej wizyty z moim i nie tylko z moim udziałem w jednostce specjalnej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Rembertowie.

    Dzięki przychylności dowódcy generała Patalonga, jak również dowództwa wojsk w GROM-ie wspólnie z grupą posłów z mojego Klubu Poselskiego Ruch Palikota, który reprezentuję, miałem niepowtarzalną, zapewne jedyną okazję bezpośredniej konfrontacji z legendą tej formacji bojowej.

    Wysoka Izbo! Jednostka ta to jednostka wojskowa wojsk specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Służba w jej strukturach to wyraz prestiżu i honoru dla żołnierza. Niedawna wizyta w Rembertowie ukazała zarówno mnie, jak i moim kolegom inny, niemal niemożliwy do osiągnięcia wymiar ludzkich dokonań. Żołnierze GROM-u przygotowani do prowadzenia najtrudniejszych zadań z zakresu operacji specjalnych i działań antyterrorystycznych, działań ratunkowych oraz akcji bezpośrednich tworzą bezsprzecznie elitę polskiej armii. Ogromne wymagania im stawiane wiążą się z ciągłymi zmianami charakteru operacji wojskowych, wysoką mobilnością i ustawiczną dyspozycją bojową. Z wymaganiami tymi żołnierze GROM-u radzą sobie doskonale, o czym świadczą liczne operacje, które być może nawet nie przedostają się do opinii publicznej.

    Czyny i osiągnięcia tych ludzi to jednoczesny efekt ogromnej pracy, niebywałej siły, woli charakteru i ponadprzeciętnych predyspozycji do wypełniania tego typu zadań. Najwyższej próby walory moralne i psychofizyczne żołnierzy GROM-u sytuują ich w kategorii wartości absolutnie bezcennych dla naszej armii. Odwaga i niezwykła sprawność fizyczna, bezwarunkowość w wykonywaniu służbowych zadań to cechy, które preferowane są w każdej, czasowej i politycznej, przestrzeni. Istnienie tego rodzaju formacji bojowej w ramach struktur militarnych państwa pozwala społeczeństwu, zwykłym obywatelom pozbyć się narodowych kompleksów.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z szacunkiem dla prezentowanej przez niego mądrości i wyjątkowości należy odnieść się także do osoby obecnego dowódcy tej jednostki pana pułkownika Piotra Gąstała. Jest to jedna z wielu osób, które odpowiadają przede wszystkim za profesjonalizm w tej jednostce, i należą mu się za to słowa uznania. Pułkownik Gąstał jest niewątpliwie osobą, która dysponuje nie tylko wojskowym, ale i ogromnym życiowym doświadczeniem oraz posiada niezwykłą umiejętność dzielenia się nim ze swoimi podopiecznymi.

    Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć pierwszego dowódcy i twórcy GROM-u generała Sławomira Petelickiego. Troska o właściwą motywację i przygotowanie do służby, prawidłowe relacje interpersonalne między podwładnymi były wyzwaniem dla pana generała.

    Wysoka Izbo! W imieniu mojego klubu z trybuny sejmowej chciałbym wyrazić niekłamany podziw i szacunek dla dokonań tych żołnierzy i jednocześnie wyrazić przekonanie, że chwała zwyciężonych nigdy nie będzie ich udziałem. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Penkalski - Oświadczenie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.


121 wyświetleń