Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

31 punkt porządku dziennego:


Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: Sprawozdanie z realizacji ˝Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w 2011 roku˝ (druk nr 665) wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druk nr 694).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W 2010 r. zaczęto w naszym kraju dyskusję na temat nowych opakowań papierosów, wzorowanych na tych, które niedawno wprowadziła Australia. Przypomnę, że na tych opakowaniach oprócz tekstu ostrzegającego przed chorobą nowotworową znajdują się drastyczne zdjęcia osób, u których wystąpiły powikłania zdrowotne na skutek palenia papierosów.

    Moje pytanie kieruję do strony rządowej. Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje rozporządzenie, w którym narzuci drastyczną formę ostrzegawczą na opakowaniach, podobnie jak to uczyniła Australia? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.


71 wyświetleń

Zobacz także: