Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r. (druki nr 634 i 712).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota dotyczące ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, która została sporządzona w Kijowie 18 maja br.

    Klub Ruchu Palikota popiera ratyfikację umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą i wnosi o jej przyjęcie. Ten projekt już dawno powinien być wcielony w życie, ponieważ rozwiązuje on fundamentalne problemy obywateli zarówno Polski, jak i Ukrainy. Ponadto umożliwia stworzenie doskonalszych warunków rozwoju współpracy gospodarczej między wcześniej wymienionymi państwami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.


59 wyświetleń

Zobacz także: