Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold.


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zadam najpierw pytanie kierowane do pana prokuratora generalnego.

    (Głos z sali: Wszyscy do niego.)

    Między innymi.

    (Poseł Andrzej Adamczyk: Do premiera, do premiera!)

    We wszystkich sprawach związanych z Amber Gold prokuratorzy konsekwentnie unikali prowadzenia procesu. Dlaczego nie zdecydowali się na aktywne popieranie aktu oskarżenia przed sądem? Dlaczego postępowania albo umarzano, albo zawieszano?

    Ale mam także pytanie do ministra sprawiedliwości. Czy są planowane środki dyscyplinujące prokuratorów na przyszłość i aktywizujące ich działanie? Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 30 sierpnia 2012 roku.


100 wyświetleń

Zobacz także: