Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam pytanie do pana ministra: Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej, mając na uwadze apel rzecznika praw dziecka, przewiduje możliwość objęcia programem ˝Wyprawka szkolna˝ także dzieci, które rozpoczynają obowiązkową naukę przedszkolną? Apel ten jest zasadny, ponieważ z informacji przekazywanych przez rodziców do rzecznika wynika, że korzystanie z podręczników i zeszytów ćwiczeń jest powszechnie stosowaną praktyką już na poziomie tzw. klas zerowych, mimo że nie jest to obligatoryjne. Stąd też dodatkowe pytanie: Czy MEN pochyli się nad tym problemem? Dziękuję.Poseł Wojciech Ziemniak - Zapytanie z dnia 12 września 2013 roku.


26 wyświetleń

Zobacz także: