Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2739).


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Odnośnie do omawianego tutaj projektu wielu ustaw mam pytania dotyczące ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Planowana konsolidacja ma dotyczyć pracowników urzędów i izb skarbowych, a także obsługi podatników. Obsługa ta ma usprawnić administrację podatkową oraz podnieść jakość obsługi podatników. Ma w tym pomóc elektroniczna forma kontaktu z podatnikami poprzez wprowadzenie programu e-Podatki.

    W związku z tym mam dwa pytania. Kiedy ten program e-Podatki w pełni zacznie funkcjonować, bo on jest wdrażany, ale jaki jest przewidywany termin całkowitego wprowadzenia? Czy zmieni się stan liczbowy pracowników urzędów i izb skarbowych w związku z wdrażaniem tego programu? Jeżeli bowiem ma być szerszy kontakt elektroniczny, to czy nie odbije się to na dotychczasowych pracownikach? I pytanie, które już się przewijało: Jaki jest ustalony termin wprowadzenia tych zmian? Dziękuję bardzo.Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.


112 wyświetleń

Zobacz także: