Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, które nakładają na SOR-y obowiązek posiadania lądowiska dla helikopterów. Lądowisko, jak stanowi rozporządzenie, jest obligatoryjnym elementem struktury każdego SOR-u. Niestety, jak zwracają uwagę starostowie z województwa wielkopolskiego, w szpitalach powiatowych w Wielkopolsce zakontraktowanych jest osiemnaście SOR-ów, a wymogi przedmiotowego rozporządzenia spełnia tylko dziewięć podmiotów leczniczych. Oznacza to, że od stycznia 2014 r. liczba SOR-ów w województwie wielkopolskim może zmniejszyć się nawet o połowę w stosunku do stanu obecnego. W czterech szpitalach powiatowych, w tym m.in. w Kościanie, z którego pochodzę, dyrekcja czyni starania, by od stycznia 2014 r. w strukturach placówek nadal funkcjonowały SOR-y. Podmioty, które próbują utrzymać oddział i posiadają fundusze na inwestycje, przygotowują się do budowy, ogłaszają przetargi, by zdążyć z wybudowaniem lądowiska do końca bieżącego roku. Istnienie SOR-ów w pozostałych pięciu przypadkach jest zagrożone. Placówek tych nie stać na budowę całodobowego lądowiska dla helikopterów.

    W związku z powyższym, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo mieszkańców oraz przyszłość pracowników personelu medycznego z SOR-ów, które nie są w stanie spełnić wymogów dotyczących budowy lądowiska, zwracam się do pana ministra z pytaniem: Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu dotyczącego posiadania całodobowych lądowisk dla helikopterów o minimum dwa lata? Dziękuję.Poseł Wojciech Ziemniak - Zapytanie z dnia 29 sierpnia 2013 roku.


86 wyświetleń

Zobacz także: