Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga (druki nr 1784 i 1922).


Poseł Wojciech Ziemniak:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie w Wielkopolsce, dlatego chciałbym wyrazić swoje poparcie i pochwałę dla inicjatywy ogłoszenia przez Sejm roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga.

    Oskar Kolberg, jak tu było powiedziane, to regionalista, kompozytor, etnograf. Warto, aby rok poświęcony Kolbergowi był rokiem refleksji nad różnorodnością kultur w naszym kraju, ukłonem w stronę ludowości. W czasach nam współczesnych tematy te są mało popularne i szczególnie młodzieży warto przybliżać znaczenie piękna regionalizmu, jakie możemy poznać dzięki Oskarowi Kolbergowi.

    Nie ma dzisiaj przedstawiciela ministra kultury, ale chciałbym zapytać, czy w ramach cyklu obchodów Roku Oskara Kolberga jest szansa na włączenie mojego kościańskiego liceum, które nosi imię regionalisty, do jednostek zaangażowanych w te obchody. Byłoby to ogromne wyróżnienie dla społeczności Kościana oraz cenne doświadczenie dla licealistów i grona pedagogicznego. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Ziemniak - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2013 roku.


88 wyświetleń

Zobacz także: